Hur vet jag att Gud älskar mig?

Hur vet jag att Gud älskar mig?

I teorin vet vi att Gud älskar oss. Men var är han i svåra tider?

6 min ·

Vi får ofta höra ”Gud älskar dig.” Gud är kärlek. Allt det kan låta väldigt teoretiskt, speciellt när det är svårt. Var är hans kärlek då?

I stunder när livet är överväldigande, när du sitter ensam med huvudet i händerna och tänker för dig själv: var är Gud nu? Tårarna rinner längst kinderna. Du har precis blivit av med ditt jobb, mist en vän eller haft en tuff dag. Kanske har du haft en lång period av otur, någon har sårat dig eller du är trött på dig själv och tror inte att du är värd Guds kärlek. Då kan det finnas många orsaker som får dig att tvivla på Guds kärlek och på om han har omsorg för dig överhuvudtaget.

Gud känner dig bättre än du känner dig själv

När sådana tankar tornar upp sig och hotar att övermanna dig, är Guds ord det allra bästa receptet. I den vishet som står skrivet finns det gott om bevis på att Gud älskar dig. Kung David skrev:

”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det." (Psaltaren 139:1-4).

Gud har aldrig övergett någon. Han håller alla sina dyrbara skapningar i sin kupade hand.

Det här är din Gud. En som känner dig bättre än du känner dig själv. Han vet om alla situationer i ditt liv. Gud har aldrig övergett någon. Han håller alla sina dyrbara skapningar i sin kupade hand. (Jesaja 49:15-16)

"Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl." (Psaltaren 139:13-14)

"Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!" (Psaltaren 139:17)

Jesus berättar för oss att inte ens en sparv faller till marken utan vår Faders vilja. (Matteusevangeliet 10:29-31) Hur mycket mer ser han då inte efter oss, och följer oss noga, dem som han har skapat till sin egen avbild? (1 Moseboken 1:27)

Jag skall inte lämna dig eller överge dig.

När vi hamnar i de svåra tiderna i våra liv så är det inte för att Gud inte tar vara på oss; det är inte för att han har övergett oss. Gud har noga planlagt våra liv, in i minsta detalj. Hans plan för oss är menade för vår frälsning. För att vi ska bli avhängiga honom och inte våra egna mänskliga förmågor. Så när vi hamnar i dessa tider, så lämnar han oss inte åt oss själva.

Tack vare den enorma kärleksgåva som Gud har gett oss, kan vi få medlidande och nåd för att finna hjälp i rätt tid.

Han skickade sin älskade son till jorden för att vi skulle få en överstepräst som har medkänsla med oss i våra svagheter. Tack vare den enorma kärleksgåva som Gud har gett oss, kan vi få medlidande och nåd för att finna hjälp i rätt tid. Vid nådens tron. (Hebreerbrevet 6:16) Gå fram till nådens tron i dessa tider. Där hittar du Fadern och Sonen som bara väntar på att du ska be dem om hjälp.

Då kommer du att upptäcka att Herren är med dig, precis som han var med Josua för så länge sedan.

"Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig." (Josua 1:5-6)

Det betyder inte att svårigheterna bara försvinner. Det betyder att du kommer att få styrka, mod och nåd till att ta dig igenom dem. Gud är med dig, och din överstepräst som har så mycket medlidande, ber för dig under varje steg på vägen. (Hebreerbrevet 7:25) Då kommer du igenom prövningar som ädelt guld, prövat i eld, och slutresultatet är din själs räddning. Så högt älskar Gud oss. Han har planerat varje ögonblick för vår frälsning. Och han kommer aldrig att ge dig mer än du kan bära. (1 Korintierbrevet 10:13)

En Gud med medkänsla

Gud känner oss och han har medkänsla för vår svaghet. Han är inte en hård och orättfärdig Gud. Han är rättfärdig och har djup medkänsla med oss. Han är vår största stöttepelare; ingen vill att det ska lyckas för oss mer än Gud vill. Tro på det. Tro på de fantastiskt upplyftande orden han talade genom profeten Jeremia.

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta." (Jeremia 29,11-13)

Han är vår största stöttepelare; ingen vill att det ska lyckas för oss mer än Gud vill.

Han är med dig i varje ögonblick genom alla dagar och älskar dig mer än du kan ana. (Romarbrevet 8:38-39)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.