Vad innebär det att "fly bort från ungdomens onda begär"?

Vad innebär det att "fly bort från ungdomens onda begär"?

Jag är bara ung en gång. Hur använder jag den korta tiden i mitt liv?

5 min ·

Det är mycket som jag kan vara upptagen av som ungdom. Världen är full av möjligheter. Sanningen är emellertid att jag bara är ung en gång. Hur kan jag alltså använda de möjligheter som jag har fått?

Paulus skriver: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. 1 Tim 4:12.

Han skriver även i 2 Tim 2:22: "Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta."

Vad är ungdomens onda begär?

Begreppet "ungdomens onda begär" kan omfatta många områden, som girighet, ärelystnad, maktbegär och inte minst attraktion och begär efter en annan person eller personer. Vad gäller denna speciella lust kan det handla om en mängd orena fantasier, tankar och idéer som bombarderar mitt sinne.

Att känna sig attraherad av någon är inte fel i sig självt. Men attraktion är ofta vilseledande, och leder ofta till att mina egna lustar och begär styr mina handlingar, istället för en äkta kärlek till min himmelska Far. Resultatet av att följa mina lustar, att tillåta att orena tankar och idéer bor och bostätter sig i mitt hjärta och sinne, är synd. Vad gör synden? Den separerar mig från Gud i min ande. Den förstör mina förhållanden till andra människor. Den hindrar, fördärvar och förstör överallt (Gal 6:18; Rom 6:23).

Iver efter renhet

Det är inte konstigt att Paulus använde så starka ord! Hans förmaning till Timoteus var tveklöst relevant och otroligt nyttig när det gäller att lära hur man kan hålla hjärtat och samvetet rent inför Guds ansikte. Paulus förmanar Timoteus att fly bort ifrån ungdomens onda begär, att avvisa dem fullständigt. Det var en intensiv iver (nitälskan) i hans hjärta efter renhet och gudsfruktan.

Har jag samma nitälskan i mitt eget hjärta? Anpassar jag livet efter det Guds ord säger? Eller tillåter jag lite orenhet "här och där"?

Jesus hade en sådan nitälskan i sitt hjärta. Hans ansikte var hårt som sten mot synden (Jes 50:7). Han gav sig helt till Guds vilja och tillät inte någon orenhet att uppenbara sig i hans liv.

Resultatet av trofasthet

Ju mer jag letar efter Guds vilja för mitt liv, ju tydligare och allvarligare blir detta. Paulus förmanar inte Timoteuas att sticka iväg när han frestas eller känner attraktion för någon. Han uppmanar honom till att ta emot en kamp mot orenhet, och medvetet avvisa allt i livet som inte har Guds vilja och ord som grund. Han uppfordrar Timoteus att söka och leva efter standarden på renhet som Jesus sätter i Matt 5:27-30: Renhet i varje tanke, ord, blick och avsikt.

När jag tänker på hoppet och löftena som evangeliet ger, på det slutgiltiga målet att jag kan bli som honom, så är det inte en fråga om jag ska fly ungdomens onda begär eller inte. Det kommer inte på fråga att ge näring eller dalta med mitt eget syndiga kött med lite flirting här eller att unna sig en tanke där. Det blir ganska uppenbart: Jag ska kasta all orenhet i soporna och springa för livet mot rättfärdighet, tro, kärlek och fred!

Ett ansikte som sten

Jag måste tillåta Gud och hans ord att forma och leda mitt liv, och kämpa och strida för renheten som jag läser om i hans ord. Och självklart ska Gud hjälpa mig med detta. Han ska se till att jag inte måste skämmas.

Det är inte många ungdomar som flyr bort från ungdomens onda begär och kämpar för renhet i livet. De är extremt värdefulla i Guds ögon, och han kan använda dem till att uppfylla hans goda och fullkomliga vilja på jorden. "Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete." 2 Tim 2:21.

Vill du vara en som är orubblig i renhet och förberedd på all god gärning? En som är som Jesus, sin Herre? Då kan du acceptera denna utmaning! Välj att vara en av dessa sällsynta ungdomar med ett ansikte som sten mot varenda tecken på orenhet. Varje själ som är villig att göra detta för hans skull belönas rikligt av Gud.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.