Vad säger Bibeln om att förlåta andra?

Vad säger Bibeln om att förlåta andra?

Bibeln är glasklar när det gäller ämnet att förlåta andra.

"Då kom Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju." Matt 18:21-22.

"För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser." Matt 6:14-15.

Att förlåta någon som har gjort fel mot dig, antingen för en relativt liten sak eller för en allvarligt skadlig handling mot dig, kan ibland verka som något helt oöverkomligt. I en del fall är det en process som verkligen tar tid. Trots detta är Bibeln glasklar på att det är helt nödvändigt. Och det är helt utan reservationer som "om inte", "om" eller "men". Som med allt annat måste vi ha vår Förlöpare, Hövding och Mästare som vår förebild.

"Far, förlåt dem"

Kristus utstod orätt, förfärlig orätt. Ingen kunde ha lidit mer orättfärdigt än Kristus. Och några av de sista orden han någonsin sa, var: "Far, förlåt dem för de vet inte vad de gör" Är det enkelt? Nej. Är det omöjligt? "Om du kan? Allt är möjligt för den som tror", sa Jesus. (Markus 9:23) Allt.

Och när du inte har kraften till det, när du vet att du inte kan förlåta, måste du finna det i Kristus. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Fil 4:12-13. Tar förlåtelsen bort den smärta som du har upplevt? Tar den bort de saker som har hänt dig? Innebär det att personen som begick orätten inte behöver ta ansvar för sina handlingar? Nej, men du befrias från hatiska och bittra tankar, och den börda de innebär. Förlåtelse är inte bara för dem som du förlåter, utan också för din egen skuld, så att du inte behöver leva med bördan.

"Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås." Mal 4:2.

Det att du förlåter någon betyder inte att deras handlingar accepteras, och det betyder absolut inte att det är "ok". Tillit innefattas inte i förlåtelse, och att glömma det är heller inte obligatoriskt. "Förlåta och glömma" är inte ett citat från Bibeln. Det är en sak att vara försiktig och medveten, och något helt annat att hata och bära agg.

Gud är rättfärdig

Idealiskt sett ska den som har skadat dig också ångra och sona för det de har gjort. Se emellertid till att din återhämtning är oberoende av detta. Du bör förlåta oavsett den andres inställning. Deras synd är mellan dem och Gud. För en del är det rätt att ta konsekvenserna av sina handlingar efter jordisk auktoritet och lag, och en dag ska de även stå inför Guds ansikte och då måste de stå för sina handlingar. Gud är över allt annat rättfärdig. Men domen och hämnden tillhör Gud.

Det är viktigt att lägga märke till att förlåtelse inte är en känsla, utan snarare ett beslut. Att välja förlåtelse betyder att du måste gå till Gud på knäna för att få kraften att förlåta. Det är att välja att inte låta hatiska tankar härska i hjärtat. Det är att välja att gå till Gud för att få hjälp och tröst istället för att leva i det förflutna, även om våra känslor helst av allt vill något helt annat. Vi får den kraft vi behöver av den helige Ande. Om Jesus står det: "När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist." 1 Petr 2:23.

Håll dig nära Gud, och du finner allt du behöver i hans kärlek.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.