Därför är en evighet i himlen det enda alternativet för mig

Därför är en evighet i himlen det enda alternativet för mig

Hur “passar jag in i himlen” om jag inte redan nu, under min tid här på jorden, kommer in i samma ande som råder i himlen?

8 min ·

"Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." 1 Tess 4:17-18.

För alltid. Det är en väldigt lång tid. Det slutar aldrig. Ibland har jag suttit och tänkt och försökt förstå begreppet evighet, men har alltid tvingats att ge upp, eftersom det inte kan förstås av ett sinne som endast förstår tid, mätt i minuter och sekunder. Men till och med för våra enkla förstånd är det inte svårt att förstå att ett liv, även för en som lever i över 100 år, inte kan jämföras med evigheten. Trots det kan vi säga att våra liv här på jorden är en resa mot den faktiska plats där vi ska tillbringa evigheten.

Vad är då himlen, och varför vill jag se till att jag tillbringar evigheten där?

En plats där Guds natur råder.

Jag minns att mina föräldrar frågade mig som liten vad jag gärna ville göra i himlen. Min fantasi var obegränsad när jag tänkte på allt jag kunde se och uppleva där. I himlen kunde alla mina barndomsdrömmar realiseras. Jag skulle bland annat kunna flyga, rida på delfiner och aldrig behöva sova!

Nu, som vuxen, är evigheten mycket större än det. Det blir en plats där vi inte behöver ta avsked och skiljas från dem vi älskar. En plats där vi återförenas med trofasta vänner som har gått bort. (1 Tess 4:16-17) Ingen smärta eller sjukdom finns där, varken fysisk eller psykisk. Alla barn blir behandlade på ett bra sätt, med tillräckligt av mat och omringade av kärlek. Det kommer att vara en plats full av enighet, där ingen lever för sig själv eller för egna intressen, utan för de andras bästa. En plats utan kalla ord, hämnd, bitterhet, utan snarare full värme och kärlek till de minsta detaljerna och mot varje individ. (Jes 65:17-25; Upp 21:4)

Gud själv ska härska i evigheten och allt sker i hans Ande. Himlen ska vara full av hans egenskaper, som är den raka motsatsen till tendenserna i människans natur. Han kan inte frestas av ondska. Han kan inte vara bekymrad, avundsjuk eller girig. (Jak 1:13) Han kan inte bära agg eller bli förnärmad. Han låter sin sol skina på rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt 5:45) Han är villig att förlåta de värsta syndarna och kasta alla minnen om det i havets djup. (Mika 7:19) Han kan inte bli irriterad eller arg. Gud är kärlek (1 Joh 4:8,16), vilket innebär att han är själva essensen av allt som beskrivs i 1 Kor 13. Otroligt nog får de som bor i himlen med honom, lov att ta del av denna samma gudomliga natur! (2 Petr 1:2-4) Och det är ett löfte. Inte bara en fjärran framtid, utan ett löfte som redan inträffar i detta livet på jorden!

Se till att jag passar in i himlen

Alla förstår att det krävs mycket förberedelse för att emigrera till ett annat land. Bland annat måste man lära sig kulturen, språket, ordna pass och visum. Tänk hur mycket viktigare det då är att förbereda sig till evigheten! Att gå från utgångspunkten egoism, oro, människofruktan, irritation, förnärmelse, att vara snabb till att tala och döma till att bli en som får del av gudomlig natur. En som kan befinna sig i konstant vila, fri från människor, snabb till att lyssna, i stånd till att återgälda den kallaste behandling med absolut godhet. Det kräver intensiv träning. Vår dagliga förberedelse gör att denna natur blir mer och mer vår egen medan vi befinner oss här på jorden. Himlens egenskaper ska gradvis växa i oss genom denna upplärning, så att vi passar in i himlen och den Ande som råder i himlen.

Varför är evigheten sorglös?

"Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor." 1 Kor 15:19.

Här tydliggör Paulus att det vi kan se fram emot i evigheten är så härligt att alla förhoppningar och drömmar som vi kan ha på jorden, är helt ojämförbara med det.

När man slår upp tidningen blir det tydligt att världen är full av förtvivlan. Barn och kvinnor misshandlas och lever i konstant rädsla, oskyldiga civila, som oss, dödas eller splittras från sin familj, folk upplever ofattbar fattigdom och bottenlös sorg, krigshärjade länder med oändlig tragedi. I århundraden har världens ledare försökt att lösa dessa problem, men resultatet är bara mer krig och våld. Och detta inkluderar inte ens alla de miljoner av situationer som inträffar dagligen, som aldrig blir omskrivna i någon tidning eller webbsida. Bråk i äktenskap, vrede mot barn, avundsjuka och missunnsamhet när någon annan har mer eller hedras, misstänksamma tankar, otålighet, oro, krav mot andra, klagan, modlöshet, lathet, ilska, förnärmelse, förtal, sårande kommentarer, hårda ord, hämnd, orenhet både i tankar och handlingar, är en del av nästan allas dagliga liv och medför osämja, sorg och smärta där de råder. (Rom 8:19-22) I evigheten däremot ska frid, äkta kärlek och enighet härska, inte bara mellan länder, utan även mellan varenda individ, eftersom de som delar den evigheten har lärt visdomen i att skapa fred genom att ge upp sin egen starka vilja och åsikter för att istället göra Guds vilja.

Varför kan jag glädja mig i mina prövningar?

"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare […]" Hebr 6:19.

Detta hopp som vi har om att se Jesus ansikte mot ansikte, uppryckas när han kommer tillbaka, och tillbringa evigheten i himlen, blir vårt ankare. Det gör oss orubbliga, och vi välter inte omkull när livet för med sig prövningar. Jakob förmanar oss faktiskt till att räkna det som "den största glädje" när vi råkar ut för våra prövningar. (Jak 1:2-3) Hur är det möjligt? Det är för att vi vet att detta är förberedelsen som vi behöver för att kunna komma in i en evighet i himlen, som är vårt mål. Det är då vi kan fly fördärvet i världen, som beror på vårt eget begär, och lära oss att reagera på ett sätt som är välbehagligt för Gud. Det är möjligheter för att få del av ännu mer gudomlig natur. Den natur som tillhör evigheten i himlen! Då behöver vi inte frukta döden, eftersom vi har förberett oss hela livet på det som kommer efter. Och inte bara det. Genom att vara trofasta blir dessa evighetsegenskaperna mer och mer våra egna medan vi är här på jorden!  Vilken ljus framtid att se fram emot!

Att tillbringa evigheten på en annan plats än i himlen är inte ett alternativ för mig. Detta är det enda mål jag vill behålla framför mig i alla beslut och situationer som jag möter på livets väg, oavsett om de är stora eller små. Då är jag förberedd på himlen och passar in där helt perfekt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.