Hyckleri – är det bara så livet är?

En bok om kristendom ligger öppen i mitt knä. Jag kikar ned och läser dessa rader: ”de tre vanligaste uppfattningarna om dagens kristendom, (…) hyckleri”.

Skriven av Bessie Wong
Hyckleri – är det bara så livet är?

En bok om kristendom ligger öppen i mitt knä. Jag kikar ned och läser dessa rader: ”de tre vanligaste uppfattningarna om dagens kristendom, (…) hyckleri”.

Meningarna påminner mig om då jag var 14-15, en tid efter att jag hade läst om hyckleri i Bibeln. Medan jag såg mig omkring på människorna runt mig tänkte jag på det om och om igen. Frågorna växte i mig och ett brev formade sig i mitt huvud:

Till den det angår,

Allt det här är en stor besvikelse, men kanske det bara är så livet är.

Nyligen läste jag om hyckleri i Bibeln, om människor som säger en sak men gör en annan. Men för mig verkar det som om de flesta runt mig, kristna och icke-kristna, är ,er eller mindre hycklare. Och med tiden tror jag att jag förstår mer och mer varför folk är sådana.

Det är svårt att se förbi det faktum att det är ett avstånd mellan det vi önskar vara eller borde vara och vad vi faktiskt är. På grund av det är det kanske nästan alltid nödvändigt att gömma våra negativa sidor genom att ”låtsas” eller kontrollera vad vi visar andra. Allt det här är en stor besvikelse, men kanske det bara är så livet är – vi kan säkert inte undgå det. Jag vet inte.

Mig.

Orden i Bibeln förvirrade mig. Läran om hyckleri lät riktig, men efter det jag kunde observera från livet och mig själv, så var det helt enkelt inte så det fungerade. Den kritiska 14-15-åringen drog slutsatsen att hon hade sett tillräckligt för att avgöra att det inte fanns svar på hennes frågor. Jag önskar nu, flera år senare, att jag kunde gå tillbaka i tiden och svara på hennes brev. Det finns ett svar – eller ett kristet liv – som jag kunde ha börjat leva tidigare.

Ett nytt liv – ett nytt brev

Hej,

Som kristna behöver vi faktiskt inte lida över att låtsas som att vi är något vi inte är. Vi behöver inte känna att vi måste ge råd som vi vet att vi inte kan följa själva, för vi vet att det är möjligt att bli fullständigt god ända inifrån våra hjärtan!

Du kan inte klara av att leva som en kristen; det skulle bara vara hyckleri att försöka.

Du har faktiskt redan hittat ledtråden som kan leda dig till att få reda på hur det är möjligt. Du nämnde att det är svårt att se förbi det avstånd som finns mellan det vi önskar att vara och vad vi faktiskt är. Johan Oscar Smith, en gudfruktig kristen som ofta inspirerar mig nu för tiden, bekräftade detta, även om han skrev utifrån en mycket djupare själverkännelse:

”Du kan inte klara av att leva som en kristen; det skulle bara vara hyckleri att försöka. Du kan aldrig vara ren, from och god. Du är svart som sot och rutten helt igenom. Alla dina bästa gärningar är som en befläckad klädsel.”

Paulus skriver på samma sätt att det inte finns något gott i människans natur (för exempel, läs Rom 3:10-18 och Rom 7:18-19).

Många andra kristna känner också igen sig här men drar slutsatsen att det inte förväntas av kristna att de ska bli lika Jesus. Men den själverkännelsen borde vara vändpunkten för en kristen. Att bara inse att det finns ett avstånd räcker inte.

Johan Oscar Smiths slutsats på den här punkten är att inte låtsas att man är lik Jesus, men att hans liv faktiskt tar över platsen för mitt eget: “Jag är dörren, säger Jesus. Är vi döda med Honom, då tror vi också att vi ska leva med Honom. Det finns bara ett liv, detta livet är Kristus. Kristus i er, härlighetens hopp. Hans liv ska leva i oss och vårt liv ska dö. Vårt liv i denna världen ska inte gå och hänga med huvudet och agera kristet. Det ska dö. Han ska växa, jag ska avta.1

Hans liv ska leva i oss och vårat liv ska dö.

Nyckeln är att hata det negativa ”jag” som jag ser och erkänna hur begränsad min egen styrka är. Jag behöver ropa till Gud om hjälp och tro på att det är bara hans hjälp som kan förändra ting. Det är då som Gud kan börja en underbar process i mig, heliggörelse.

Heliggörelse – vilket konstigt ord det skulle ha varit för en tonåring. Men det har svarat på mina tankar om hyckleri, och många andra frågor jag haft. Jag fortsatte mitt brev:

Jag önskar du kunde ha förstått det här, och praktiserat det, ända från den dagen då du började ställa de här frågorna om livet. Nu, efter all dessa år, har jag hittat den här vägen och börjat leva den. Jag kan be till Gud när jag frestas till att synda och han ger mig kraften och viljan att aldrig ge upp. Jag kan ”dö” och bli god som Kristus, istället för att bara ”låtsas som” eller till och med prova att vara god. Det låter enkelt, men att uppleva Guds kraft som gör mig i stånd till att utföra det omöjliga, är fantastiskt.

Jag har upptäckt att det berikar mitt liv på alla sätt och det är det mest fridfulla och givande jag kan hitta.

Din vän,
Bessie

Det låter enkelt, men att uppleva Guds kraft som gör mig i stånd till att utföra det omöjliga, är fantastiskt.

Den ”kristna” boken i mitt knä fortsatte att förklara ”missuppfattningen” av kristendomen (hyckleri) med att säga att vara kristen inte betyder att du förväntas bli precis som Kristus. Men betyder inte det indirekt att kristna då förväntas vara hycklare?

Det var samma slutsats som jag hade kommit fram till som tonåring, och vilken otillfredsställande slutsats det var! Det är otroligt hur barmhärtig Gud är som har lett mig till hoppfulla svar som är så mycket mer än jag kan föreställa mig. Nu önskar jag verkligen att fler människor – kristna och icke-kristna – kunde få se och uppleva mer av vad kristendom faktiskt kan göra i våra liv.

Notering 1: Johan O.Smiths etterlatte brev, #12, 25. augusti, 1905, (Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag)

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org