"Jag är underbart skapad"

"Jag är underbart skapad"

En livslång sjukdom kan inte rubba Jessicas tro på dessa ord.

"Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald!" Ps 139:13-17.

Tro på psalmen 139

När jag föddes satt inte matstrupen fast i min mage. Resultatet blev att jag tillbringade mina första fem år fram och tillbaka till sjukhuset, med näringssond. Jag har genomgått flera operationer, och väntar nu, 25 år gammal, på ännu en. Detta har gjort det svårt att äta, och jag har varit sjuk stora delar av mitt liv.

Dessa verser i Psaltaren har emellertid nyligen fått en väldigt speciell betydelse för mig i min väntan på nästa operation. Jag är ofta trött och sjuk nuförtiden, men även om jag har varit tvungen att ta det mera lugnt fysiskt, arbetar Gud fortfarande i mitt hjärta.

Gud planerade våra liv innan världen skapades. (Ef 1:4) Han hade en fullkomlig plan för varenda en av oss, även när det gäller hur han skapade våra kroppar. Jag tror för egen del att han skapade min kropp så här med avsikt. När jag tänker på orden, "för att jag är så underbart skapad", och, "Hur ofattbara är inte dina tankar för mig", så vet jag att Gud inte begick ett misstag när det gällde mig, och jag har ingenting att klaga på. Detta är en situation som han har skräddarsytt för mig.

Tänk aldrig: "Varför mig?"

Det kan vara lätt att tänka, "Varför mig?" När jag var yngre blev jag mobbad för att vara smal av folk som inte visste om min historia. De sa bland annat att jag hade anorexia. Ofta mådde jag inte så bra. Tankar dök upp som "Varför ville Gud välja detta för mitt liv?", men om jag tänker på allt det andra som Gud har gjort fullkomligt i mitt liv, och som jag är glad och tacksam för, så vet jag att inget av detta var ett misstag. Så hur kunde Gud ha begått ett misstag med denna situation?

Alla har olika förhållanden. En del har ekonomiska svårigheter, eller vad det nu kan vara. Poängen är emellertid att vi ska få ut något av dessa situationer. De är perfekta för oss, och det är upp till oss att ta dem på rätt sätt. Guds avsikt med att tillåta olika situationer som dessa är att vi kan formas efter hans Sons bild!

"Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder." Rom 8:28-29.

När vi tror på dessa verser, förstår vi varför vi måste genomgå svåra situationer. Alla föddes med ett kött som det inte bor något gott i. (Rom 7:18) Det märker vi när vi möter tvivel, oro, avundsjuka, bitterhet och allt annat som kommer upp i vårt liv. Meningen är emellertid att vi ska förvandlas efter Guds Sons bild. Med andra ord använder vi de situationer som Gud har gett oss till att erkänna att vi ser synden i vårt kött, och att vi segrar över den med den helige Andes kraft. Då blir synderna som vi ser sakta men säkert ersatta med Andens frukt. Kärlek, tro, glädje, tacksamhet, osv. På detta sätt får vi gudomlig natur och blir mer och mer som Jesus! (2 Petr 1:3-4) Vi behöver situationer som visar oss detta, så att vi kan besegra dem.

Medel till frälsning

När jag tror på det, är det enkelt att tro på orden "Jag är underbart skapad". Gud älskar mig så högt att han såg att denna sjukdom var nödvändig för mig att kunna segra över synden i mitt kött och bli som Jesus. För att detta verk skulle fulländas i mig. Det hade inte passat alla; olika människor behöver olika sorts prövningar. Det är det som gör allt så otroligt. Gud älskar och känner oss så bra att han vet precis vad som är bäst för var och en av oss.

När vi kan se det så, måste alla frågor om "varför mig?", eller om Gud straffar oss av någon orsak, bara försvinna. Om jag klagar, eller är bitter på situationen, missar jag något av ovärderligt värde. Dessa prövningar är medel till min själs frälsning! Vi kan se hur fullkomligt Gud verkar i var och en av oss i dessa verser:

"Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning." 1 Petr 1:6-9.

Det är faktiskt otroligt när du tror på detta och kan se dina situationer i detta ljus. Livet förvandlas från att vara tungt och hårt, till att vara fullt av tacksamhet och glädje!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.