Jag har valt att tro på Gud

Jag har valt att tro på Gud

”Då har du troligtvis fått en diagnos som …” Läkarens ord hängde liksom i luften medan mina tankar accelererade. Vadå?

”Då har du troligtvis fått en diagnos som …” Läkarens ord hängde liksom i luften medan mina tankar accelererade. Vadå?

Hur ser min framtid ut? Får det några konsekvenser för mina närmaste? Varför just jag och varför just nu?

Jag kände att jag hade så mycket kvar att göra och så många spännande och intressanta uppgifter som låg framför mig. Inte minst med tanke på familjen och uppväxten av barn och barnbarn. Skulle jag bli mer begränsad i min verksamhet nu framöver?

Bilresan hem blev en intressant upplevelse. Jag kände hur en mina tankar blev fridfulla. Det var som om jag fick ett helt nytt perspektiv över livet. De oroliga tankarna släppte taget och jag blev påmind om det som Paulus skriver i Filipperbrevet 4,6:
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Ja, naturligtvis! Jag som redan förut hade valt att tro på Gud. Skulle inte det valet visa vägen även i denna situation? Kanske jag skulle få uppleva nya konsekvenser av det att tro på Gud. Det att sätta mitt liv i Guds händer på alla områden?

”Sätta mitt liv i Guds händer”. Hur gör man det? Verkar inte det lite likgiltigt? Gör du inte något för att bli frisk? Jo, naturligtvis gör jag det jag kan för att bli frisk, eller det som kan göras för att bromsa sjukdomens förlopp, men tankarna är inte bundna av att jag MÅSTE bli frisk.
Åter kom ett ord från Bibeln till mig: Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand,…kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. (1. Pet. 5,6-7)

Det att böja sig under Guds vilja är det samma som att välja att tro på Guds omsorg. Detta val har satt mig i kontakt med himmelska krafter. Krafter och resurser som man inte kan förklara eller förstå innan man själv har tagit steget helt ut. Vilket steg?, frågar du kanske. Jo, det att överge mina egna tankar och låta Guds tankar styra mitt liv.

Jag har valt att tro på Guds goda och omsorgsfulla händer. I alla livssituationer som jag hamnar i, ger Gud mig möjligheten att lösgöras eller frälsas från mitt mänskliga sätt att reaktionera på olika saker. Det kan handla om bitterhet, bekymring eller många oroliga tankar och åsikter. I den här situationen har jag valt att ta konsekvenserna som följer av att tro på Gud. Hur då? Jo, jag har valt att tacka Gud för allt. Det har gett mig frid i mitt inre och en tacksamhet för allt som jag fortfarande får lov att använda mina resurser till. När de oroliga tankarna ”bankar på dörren” behöver jag inte öppna. Gud visar oss en annan ”dörr” som vi kan använda, nämligen trons dörr. Genom den kan jag ha kontakt med honom. Denna dörr använder vi när vi vänder oss till Gud med våra behov i vardagen. Där får vi svar av vår himmelske Fader. Han som har full översikt och vet vad som är det bästa för oss ur ett evighetsperspektiv.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.