Jämförelse stjäl glädjen

Jämförelse stjäl glädjen

Man finner ingen glädje i att jämföra sitt liv med andras.

5 min ·

Den före detta amerikanska presidenten Theodore Roosevelt sa en gång så slående, “Att jämföra sig själv med andra, stjäl lyckan från våra liv.” Personligen har jag många gånger känt att jag skulle komma till korta om jag skulle mäta mig mot den ena eller den andra.

“Varför är det så enkelt för henne att prata med människor? Alla älskar henne. Varför är inte jag mer som hon? Jag skulle önska att jag var mer utåtriktad och populär.”

“Folk ber alltid honom om råd och hjälp. Jag blir alltid översedd. Den hjälpen jag kan ge är inte värd något.”

“Han tar allt så bra i livet. Varför måste jag hela tiden känna att jag inte förstår saker och ting?”

“Jag skulle önska…det måste vara fint att….Det skulle ha varit enklare….Varför inte mig…?"

Gud känner till och planerar allt

Dessa tankar är som ett vakum som suger bort all glädje av livet. En dag som var full av solsken kan plötsligt bli mörk och dyster. Varför? För att jag plötsligt inte duger i jämförelse med en annan människa. Mitt liv är inte tillräckligt bra i jämförelse med en annans. Men Gud har inte skapat oss till att vara kopior av en viss standard. Han skapade var och en av oss med en unik personlighet, unika egenskaper och talanger. Unika omständigheter. Och ja, det gäller mig också. Att förneka det är som att förneka att Gud visste vad han gjorde när han skapade mig, när han planerade mitt liv. Om jag tror på Gud, så tror jag att han skapade mig precis som jag är och att han har personlig omsorg för mig.

Gud har inte skapat oss till att vara kopior av en viss standard.

"Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald!" (Ps 139:16-17)

Det är nu upp till mig att använda det Gud har gett mig till att tjäna och välsigna. Och det kan jag inte göra genom att se på andra och önska att jag vore mer som dem.

Det är en sak som gäller, och det är att jag följer Jesus.

I Johannesevangeliet läser vi historien om hur Petrus frågade Jesus om Johannes. "Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:20-22). Det är faktiskt så enkelt. Det är en sak som gäller och det är att jag följer Jesus. Det spelar ingen roll vad den ene eller den andre gör. Det angår inte mig! Jag följer Jesus. Om jag verkligen arbetar med detta i mitt liv kommer jag att få uppleva befrielse från all avundsjuka och dåligt självförtroende, missnöje och oro som jämförelse för med sig.

Gärningarna Gud har förberett för mig

Så det jag behöver göra är att sluta jämföra mig med andra människor och bara vara trofast mot Guds ledning i mitt eget liv. Jag kan inte försöka rätta mig efter den och den – personer som verkar vara av den “rätta” typen eller som verkar “ha allt”. Det jag kan göra är att leva mitt liv efter Guds ord. Paulus skriver: “Ge akt på dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.” (1 Tim 4:16) Då rensas min personlighet från synd och jag blir den personen som Gud hade tänkt att jag skulle vara då han skapade mig. Jag blir kapabel till att utföra de gärningar som han har förberett för mig. “Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.“(Ef 2:10)

Jag kan inte försöka rätta mig efter den eller den. Det jag kan göra är att leva mitt liv enligt Guds ord.

Så när jag frestas till att jämföra mig med andra, vet jag vad jag måste göra. Jag ber till Gud om att han ska ge mig styrka. “Tack Gud för att du har skapat mig precis som jag är. Hjälp mig att vara ödmjuk, så att jag kan se hur jag kan följa Jesus i gärningarna som har förberetts för mig.” Om jag håller blicken fast på att följa Jesus och inte önskar vara någon som jag inte är, så kommer han att ge mig styrkan som jag behöver för att tjäna och välsigna med det han har gett mig och helt enkelt vara mig själv i renhet endast inför honom.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.