Jag måste inte styras av mina känslor

Jag måste inte styras av mina känslor

Ibland verkar mina känslor vara helt slumpmässiga, men jag har lärt mig hur de inte ska påverka mig negativt.

5 min ·

"Jag känner mig som en mask"

Kanske en förvånande tanke att ha med tanke på omständigheterna. Det är bara en vanlig dag på jobbet. Jag har inte blivit utskälld, jag har inte gjort något större fel eller blandat mig i andras saker. Trots det kommer tanken.

För mig kan det jag känner ibland vara ganska, eller snarare helt slumpmässigt. Vissa dagar känner jag att allt är bra och att inget kan stoppa mig, trots små hinder som dyker upp längs vägen. Andra dagar är det helt motsatt. Händelser som jag vanligtvis hade sett som helt obetydliga, skapar oro och modfälldhet.

Varför är det så?

En aktiv och orolig själ

Jag är säker på att många forskare, filosofer, psykologer och liknande skulle ha mycket att säga om hormoner, genetik, hjärnkemi osv. Det kan inte jag säga så mycket om. Själv har jag funnit stor tröst i Guds ord.

"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Hebr 4:12.

Alla möter vi situationer där vår själ blir aktiv eller rastlös. Kanske någon säger något till mig som jag tycker är stötande. Kanske jag blir osäker på hur mina planer kommer att utvecklas eller någon gör något på ett annat sätt än hur jag skulle ha gjort det. Sanningen är att all denna oro börjar med en tanke: "Varför sa hon det?" "Förstår de inte vad jag försöker göra?" Det är så dumt!" Det är så det börjar, och om jag inte är uppmärksam och omedelbart fångar tanken, är det fort gjort att den fortsätter och växer till något mycket mer destruktivt.

Beväpna dig med Guds ord!

Här är det väldigt viktigt att vara beväpnad med Guds ord, att Gud med andra ord är i mina tankar. Genom att läsa Bibeln eller hitta andra uppbyggande källor att dricka av, kan man säga att jag samlar vapen innan slaget börjar. När jag hamnar i situationer och frestelser under dagens lopp, kan jag minnas orden jag har läst eller hört, och välja att tro på dem. Jag tar med andra ord fram vapnen jag samlat på förhand och använder dem mot det jag frestas till!

Här skiljer ordet min själ, mina känslor, åsikter och intentioner, och min ande som vill göra Guds vilja.

Det kan tyckas vara en komplicerad process, men för mig är det faktiskt ganska enkelt, trots att det absolut har varit kamp.

När jag läser Bibeln och använder andra resurser relaterade till Guds ord, är jag i stånd till att upptäcka vad Guds fullkomliga vilja är. Guds vilja är till exempel att jag inte ska oroa mig för något, som det står i Fil 4:6. Hans vilja är också att jag ska fly bort från ungdomens onda begär (2 Tim 2:22), vara fast och orubblig (1 Kor 15:58), vara stark i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10), och mycket mycket mer!

Under de kommande dagarna kommer jag absolut att hamna i situationer där orden jag har lärt blir gällande: En situation på jobbet där jag frestas till att oroa mig för vad chefen tycker om mig, är en perfekt tidspunkt att tänka på versen: Gör er inga bekymmer for något …" När jag minns det ordet, håller med det och väljer att tro på det istället för det mina känslor säger, gör svärdet sitt jobb och skiljer själ och ande!

Ett intressant och givande liv

Lyckligtvis behöver jag inte tänka på alla bibelverser samtidigt hela tiden! "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Joh 14:26. Om allt jag vill är att göra Guds vilja i situationerna jag hamnar i, kan jag lita på att den helige Ande påminner mig om de verser jag behöver, precis när jag behöver dem! Detta är verkligen ett intressant och givande liv att leva!

Med tiden blir jag mer och mer van att lita på Guds ord istället för på mina egna känslor, och då kan jag även tydligare se skillnaden mellan mina känslor och Guds ord, och lättare hålla mig till Guds vilja. Jag upplever i ökande grad Skriftens löften om befrielse och glädje, så att mina dagar inte längre dikteras av hur jag känner mig. Jag är inte säker på att jag når en punkt att jag aldrig har negativa känslor längre, men jag tror att jag kommer att nå en punkt där jag inte längre påverkas av dem. Det är jag glad över!

"Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skall upphöra." Jes 60:20.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.