Jesus är vägen – den smala vägen

Jesus är vägen – den smala vägen

Jesus sa att få finner den smala vägen. Vet du hur du hittar den, och vandrar på den?

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh 14:6.

Jesus är vägen. Vägen till Fadern. Livets väg. Vägen till frälsning. Jesus levde på jorden för att visa oss vägen. Att följa honom innebär att vi ska vandra som han vandrade. Vi ska följa i hans fotspår, leva som han levde. En väginnebär att det går framåt. När vi följer honom når vi fram dit där han är nu.

Jesus kallar denna väg för "den smala vägen".

"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." Matt 7,13-14.

Att gå på den smala vägen

Hur hittar vi denna port, ingången till den smala vägen? Det är inte för att vi är fantastiska människor, eller för att vi gör något så att vi förtjänar att hitta den. Det är endast för att Gud, i sin kärlek och barmhärtighet, skapar en önskan om det goda i vårt hjärta.

Det är emellertid något som vi måste göra när vi ser den trånga porten, för att kunna börja vandringen på den smala vägen som leder till livet. Paulus beskriver detta väldigt tydligt i Fil 3:7-8: "Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus […]"

Det innebär att vi måste överge allt som Gud visar oss, som hindrar oss från att vandra denna väg. Våra egna förnuftiga tankar och idéer. Vår tro på vår egen förmåga. Förhållanden som håller oss tillbaka. Status. Ära. Stolthet. Det måste ses som förlust och avskräde, och lämnas utanför porten. Det finns inte plats för det på den smala vägen. Vi kan se hur det är möjligt att se allt som avskräde, om vi får våra ögon öppnade till att se som Paulus såg.

Att vandra på den smala vägen

Nu när vi har kommit in på vägen, är det dags att vandrapå den. Vi måste vara görare. Inte bara hörare. (Jak 1:22) Den smala vägen är handlingarnas väg. Det är en väg som går genom köttet. Hebr 10:20) Och här visar Jesus oss hur han vandrade under sin tid på jorden, vägen som vi ska följa: Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." Hebr 10:7. Att vandra på den smala vägen betyder med andra ord att vi ger upp vår egen vilja helt. Våra egna tankar om hur livet ska vara, våra egna önskningar. Det betyder att vi måste segra över synden i köttet, de saker som ligger så naturligt för oss, för att göra Guds vilja. Detta inkluderar sådant som lathet, att söka sitt eget, girighet, vrede, stolthet, osv.

Nu kan vi se varför det kallas den smala vägen. Det är få som är villiga att faktiskt gå på denna väg, eftersom det faktiskt orsakar lidande att ge upp sin egen vilja. Trots det, är det inte ett tungt liv att vandra på den smala vägen. Det råder faktiskt stor frihet där. Frihet från att vara bunden till att synda när vi frestas! "Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja." 1 Petr 4:1-2.

Jesus är vägen – vi lär känna honom

Och vad blir resultatet av att vandra på denna väg? Vi lär känna Jesus som vår personliga vän och bror! "Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom […]" Fil 3:10.

Och inte bara att vi lär känna honom. Vi kan vila i tryggheten på att hankänner ossnär vår tid på jorden är över och vi går in i evigheten! "Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matt 7:21.

Allt som händer oss kan samverka till det goda. Allt som vi upplever, som får köttet att reagera och fresta oss till synd, är en möjlighet till att övervinna synden i större grad och bli mer och mer fri. För "Ty den som får lida till kroppen har slutat synda […]. Och när denna syndiga natur är borta, växer Kristi dygder – Andens frukter. Detta är Guds avsikt för oss – att vi förvandlas och formas efter Kristi bild. (Rom 8:28-29) Vägen är livet som Jesus levde. Om vi följer honom på den och lever ett liv för att göra Guds vilja istället för vår egen kommer vi in i himlens rike och får möta honom ansikte mot ansikte. Vi blir som honom, och ser honom som han är. (1. Joh 3:2-3)

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." Jak 1:12.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.