Om ossKontakt
Laddar

Jesus är vår medlare: vårt liv bör bära frukt av det

Vi är Guds åker, som Jesus odlar på. Vi ska bära frukt som Jesus kan bära tillbaka till Gud för oss.

Jesus är vår medlare: vårt liv bör bära frukt av det. Det arbete som Jesus har med oss efter att vi är försonade genom hans blod framställs i dessa ord: "Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad." 1 Kor 3:9.

"Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av." Hebr 6:7-8.

En fruktbar åker

Genom försoningen i Jesu blod har vi blivit en åker som Gud har tagit över, och som Jesus, vår himmelska överstepräst, har fått i uppgift att odla. Gud verkar i oss det som är välbehagligt för Honom, genom Jesus Kristus (Hebr 13:20-21).

Här ser vi Jesu gärning som medlare. Han står inför Guds åsyn och förmedlar hans verkningar till oss. Och vi har i högsta grad behov för hans förböner.

Jesus har även medarbetare i dem som han har format. De som han har satt i församlingen i de olika tjänsterna, är Guds medarbetare. Jesus är vår överstepräst, men han har i tillägg ett prästerskap till hjälp.

"[…] att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna,  en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande." Rom 15:16.

"Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje." 1 Petr 2:5.

De andliga offren som ska behaga Gud, är grödan av det som växer på Hans åker, t ex lovets offer och det att dela med sig till andra. Sådana offer behagar Gud (Hebr 13:15-16). Guds ord är sädeskornet (Luk 8:11). Guds ord omsatt i gärning blir alltså andliga offer. Därför måste hela kroppen sättas in som ett välbehagligt offer till Gud. Då bär jorden nyttig gröda. Här kommer Jesus åter fram som medlare. Jesus som skulle förmedla Guds verkningar till oss, bär även dessa offer och gåvor tillbaka till Gud.

"Jag vet om dina gärningar"

"Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen […] En överstepräst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram." Hebr 8:1-3.

Om åkern emellertid bara får törnen och tistlar, om vi syndar, så kan ju inte Kristus bära fram det inför Fadern. Gud frågar alltid efter frukten: "Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar." Joh 15:8. Det första Jesus säger till de sju församlingarna i Uppenbarelsen är: "Jag känner dina gärningar", och utifrån deras gärningar bedömde han dem. Den som segrar, hans namn kommer jag att kännas vid inför min Fader och hans änglar, säger Jesus (Upp 3:5).

Måtte vi alltid upphöja vår himmelska överstepräst och medlare, Jesus Kristus, och vara god jord för Guds ord och verkningar. Då fördjupas vår gemenskap med Fadern genom Jesus som medlare. När han bär frukten av Guds verkningar tillbaka till honom, blir vi kända hos Gud (Gal 4:9). Fadern och Sonen ska komma till oss och ta sin boning hos oss (Joh 14:23).


Detta är ett utdrag av en artikel i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" som publicerades under titeln "Vår himmelske yppersteprest!" i juli 1952.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Författare
Sigurd Bratlie
Du kanske är intresserad av

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.