Jesus Kristus kan hjälpa dig!

Jesus Kristus kan hjälpa dig!

Från himlen såg Gud och hans Son mänsklighetens nöd. Deras hjärtan brann av kärlek till människorna; mer än någon överhuvudtaget kan föreställa sig. Vet du varför Jesus kom ner till jorden?

Från himlen såg Gud och hans Son mänsklighetens nöd. Deras hjärtan brann av kärlek till människorna; mer än någon överhuvudtaget kan föreställa sig. Gud sände sin egen son, Jesus, för att frälsa oss för evigheten och göra det möjlligt för oss att leva ett liv i frihet från synd.

De såg hur folket led av syndafallets konsekvenser. Att de hade blivit upproriska mot Guds goda livslagar. Denna upproriskhet bestod av lidelser och begär i oss. Bibeln kallar «synden i köttet», och ingen människa är tillräcklig stark för att kunna styra den.

Rörd av medlidande kom Guds Son till jorden för att hjälpa oss. Jesus blev född som Människoson.

Jesus – en människa som du och jag

Bibeln beskriver väldigt tydligt att han verkligen befann sig på jorden som en människa, precis som du och jag. Med ett känsloliv och egen personlighet. Och ännu viktigare. Nu kunde han själv känna inom sig vilka starka och mörka krafter som finns i en människa på grund av syndafallet.

Det står i Bibeln att han blev frestad eller prövad i allt liksom vi (Hebr. 4,15). Det betyder inte att han levde i exakt likadana yttre förhållanden, utan att han inombords upplevde det samma genom de känslor och tankar som han kom till honom i situationerna och som stod emot Guds lagar.

Dessa tankar och känslor bultade på dörren till hans hjärta medan han av hela hjärtat levde för Gud och för att göra Guds vilja. Bibeln kallar detta för frestelse. För att inte synda i frestelserna var han tvungen att ta upp kampen. Trots att han var Guds Son.

I Bibeln står det inte bara att han blev frestad utan även att han inte syndade.

Därför står det även att medan Jesus var på jorden, bad han med höga skrik och tårar till Gud som kunde frälsa honom från döden. (Hebr. 5:7). Och tack vare Gud blev det verklighet. I Bibeln står det inte bara att han blev frestad utan även att han inte syndade. Om han hade syndat, skulle han precis som andra människor ha dött och inte återuppstått, men Gud i himlen var med honom när han blev frestad och svarade på hans böner, så att han aldrig syndade. Därför fick inte döden makt över honom.

Han känner dina kamper

Och därför kan han nu hjälpa dig och mig! Du känner vad som bultar på dörren till ditt hjärta. Du känner vad som vill härska över dig. Det kan handla om allt möjligt som du tidigare har legat under för, som du måste bli förlåten för och försonad med Gud och människor. Det dyker åter upp i dina tankar trots att du absolut inte vill ha något med det att göra längre. Mitt i allt detta kan Jesus ha medlidande för dig.

Tänk då på honom. Hur han själv har krigat mot detta. Under sina ca 30 år på jorden spenderade han sin tid på att ta ett uppgör med synden som bodde i honom och som även kunde fresta honom.

Han följer med dig

Du kan få kraft från himlen precis när du behöver hjälp till att inte ge efter i frestelsen.

Nu befinner han sig i himlen och följer med dig. Han ber för dig hos Fadern att det ska lyckas för dig, precis som det lyckades för honom. Och just på grund av att du vet detta kan du be frimodigt om att få del av samma kraft som hjälpte Jesus då han var en människa som du och jag. Du kan få kraft från himlen precis när du behöver hjälp till att inte ge efter i frestelsen, så att du kan säga «Nej!» i frestelserna. Det blir ett helt nytt liv, där synden inte längre har någon makt.

(Läs Hebr. 4:5-16, och kapitel 5:7-8.)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.