Jether Vinson: Fängslad av ordet om korset

Jether Vinson: Fängslad av ordet om korset

Hur en mans arbete har förvandlat otaliga liv över hela Nordamerika.

8 min ·

Kärlek till Gud ord formade Jether Vinson till en missionär och evangelist som delade det med alla som bara ville lyssna. Han talade till stora folkmängder, men arbetade även flitigt med individen. Han reste runt över hela Nordamerika i 45 år och många vittnar idag om att ordet som han talade talade till deras hjärtan och förvandlade deras liv

Pionjäranda

Jether Vinson föddes i Detroit, Michigan 1936 och uppfostrades av sin gudfruktiga mamma med tro på Gud och bönens kraft. ”Var en Jesu soldat. Du måste kämpa!”, kunde hon säga till honom. I denna pionjäranda började Jether tidigt arbeta i församlingen som de tillhörde. Både hans och hans mamma kände efter ett tag att det fanns ”mycket mer som måste göras och många själar som behövde hjälp”, så de började hålla egna möten och resa runt i de olika hemmen.

Enkel tro

Kort tid efter att ha gift sig kände Jether att Gud bad honom om att bli en missionär. Till släktingars och vänners stora förfäran lämnade han ett välbetalt jobb för att få frihet till att evangelisera på det sätt som Gud verkade i hans hjärta. ”Jag var inte bunden till världsliga saker, utan snarare fängslad av min kärlek till Jesus” minns han själv.

”Jag var fängslad av min kärlek till Jesus”

Nitälskan för Guds Ord

Efter flera månader på missionsmarken, flyttade de till Flint, Michigan. Här, år 1967, fick han första gången höra talas om Brunstad Christian Church genom den lokala pastorn som berättade om två män som hade talat på en kristen konferens. ”Jag tror att jag har mött Silas och Paulus” fick han höra entusiastiskt.

Fängslad av Korsets ord

Emellanåt fick Jethers församling besökare från BCC. Detta var något som Jether uppskattade högt som kände äkta gemenskap och brödraskap med dessa kristna män. De talade om att ta upp sitt eget kors och följa Jesus. Det var som en bit av himlen på jorden att se och höra andra med det liv som han själv hade letat efter tala så tydligt i både ord och uppförande!

År 1969 fick Jether ännu mer ljus och uppenbarelse om detta ”personliga kors” då en okänd välgörare skickade en biljett till honom så att han kunde besöka BCC sommarkonferens i Norge. Här fick han höra korsets ord tydligare än någonsin och träffa bröder och systrar som praktiserade detta gudfruktiga liv
Jether kände att det han hörde kom från Gud och att Anden sa till honom att ”vara tyst och lyssna”. Han minns att han tänkte: ”Jag har funnit ett folk som faktiskt praktiserar Guds Ord och som lever genom korsets ord!”

Han kunde neka sig själv och lida, precis som Jesus gjorde, istället för att ge efter för syndiga begär i den mänskliga naturen.

Istället för att få höra om Jesus på korset som en historielektion, fick han höra att korset var något som kunde användas i dagligt liv. Det innebar att han kunde neka sig själv och lida som Jesus istället för att ge efter för de syndiga tendenserna i den mänskliga naturen. Slut på att synda om och om igen! På detta sätt är ens eget liv fastspikad på korset och hålls där tills det dör. Detta är sättet att uppnå äkta frihet från synd!

Korset i hans eget liv

Jethers fru Voncile kan vittna om hans flitighet att praktisera det han hade hört. ”Jag märkte tydligt korsets verkning i hans eget personliga liv på sättet som han var med mig och vår son”, minns hon. ”Han gjorde det alltid gott för oss och uppmuntrade mig med Guds Ord. Han uppmuntrade mig ofta med ordet ’Bevara hjärtat rent’”

Han svarade aldrig med ett kritiskt ord, utan visade bara kärlek, tålamod och omsorg för dem som motsatte sig honom.

Hon berättar även hur Jether trofast tog upp sitt kors när han mötte motstånd. ”Han fick mycket kritik av dem som tyckte att han bara borde ta ett vanligt jobb och stanna hemma, men han svarade aldrig med ett kritiskt ord, utan visade bara kärlek, tålamod och omsorg för dem som motsatte sig honom. Han kunde säga ’Jag måste följa mitt kall och de måste följa sitt.’”

Bannlyst av religiösa församlingar

Jether fortsatte ivrigt att predika korsets ord tack vare den hjälp som han själv hade fått i sitt eget liv. Detta resulterade i att han, inom kort tid, blev bannlyst av många. 1 Korintierbrevet 1:18 blev en tröst för honom under denna tid. ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.”

1971 blev han ombedd att lämna den församling som han själv tillhörde och dessutom var en av pastorerna. De få som följde med honom blev början av Brunstad Christian Church i Detroit, Michigan.

En av dem som minns turbulensen på den tiden minns även Jethers uppmuntran. ”Han stod fast på Guds Ord och uppmuntrade oss till att göra det samma. Han sa eftertryckligt ’Vi bryr oss inte om bannlysning. Vi har hittat livets väg!’”

En annorlunda missionär

Jethers arbete som missionär berörde otaliga liv över hela Nordamerika. En kvinna från Ohio berättar hur hon och hennes man fick direkt hjälp efter att ha hört Jether för första gången. ”Han talade kristallklart om 1 Kor 1:18 med många praktiska exempel på hur detta kan användas i vårt dagliga liv. Tanken som slog oss var att detta var svaret på alla våra problem och alla problem i hela världen! Jag måste bara hänga fast på korset så som Jesus gjorde och lida ut min vilja till Kristi död. Då kommer jag att få frid och glädje invändigt och ha det bra med alla människor.’”

Hon berättar även att Jether hjälpte dem personligen att komma till det liv som han talade om. ”Jether talade inte bara Guds Ord in i våra hjärtan utan blev även som en far för oss. Vi hade frågor och Jether, med hjälp av Guds Ord, gav oss svaren. Vi besökte dem många helger och jag minns tydligt gemenskapen vi hade i Vinsons vardagsrum. ”

Jether arbetade för att hjälpa individerna, som han mötte på vägen och som visade intresse för det han talade, genom otaliga dagar på resa, besök i hemmen och timmar på telefonen. Idag finns det växande Brunstad Christian Church-församlingar i Michigan, Ohio, Connecticut, Missouri, Oklahoma, New York och Toronto i Kanada som ett direkt resultat av hans arbete.

“ Man vet aldrig vad resultaten blir, utan arbetar i tro på Gud.”

Och trots allt hans arbete ville Jether aldrig dra folk runt honom själv eller bli stor. ”Tjänsten tillhör Herren och min tjänst var att forma lärjungar med en vilja att lyda. Man vet aldrig vad resultaten blir, utan arbetar i tro på Gud.”

En lycklig man

Idag är Jether en hängiven, gudfruktig man. Han talar korsets ord lika ivrigt som han gjorde för fyrtio år sedan. Hans iver för Gud har inte minskat.

Om du ger ditt liv på detta sätt, kommer du att få ett liv som håller för evigt!”

Han förmanar dem som vill ha något mer än en ytlig religion till att ge hela sitt hjärta till Gud och be om att fyllas med den helige Ande. ”Man behöver den helige Andes kraft i kampen att göra Guds vilja och inte sin egen!” säger han ivrigt. ”Man måste ta det på allvar och be och läsa i Skriften. Först då finner man Gud i bön och i hans ord. Om du ger ditt liv på detta sätt, kommer du att få ett liv som håller för evigt!”

“Jag är en mycket lycklig man idag! Jag satt min hand på plogen och har aldrig sett tillbaka och tack vare det har jag inget jag ångrar!”

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.