Josefs inställning

Josefs inställning

Vi kan lära mycket om inställning av Josef.

6 min ·

Ett svar på en bön för sin mor. Favoritsonen till sin far. En drömmare av poetiska drömmar. Han förlorade allt och gjorde därefter en spektakulär comeback som kungens närmaste man. Vad var det som var så speciellt med denne unge man?

Vi kan läsa historien i 1 Mosebok om hur Josef, sin fars mest älskade son, såldes som slav av sina svartsjuka och bittra bröder. Hur han köptes upp av Potifar i Egypten, en av faraos officerare. Hur han fann nåd hos Potifar och blev tillsynsman över hans hushåll och allt han ägde. Och hur Potifars hustru försökte fresta honom till att synda.

Det var verkligen en svår situation för Josef. Det kunde inte sluta väl oavsett vad han gjorde, men han hade ett ädelt och rent sinnelag. För honom var det inte tal om att ge efter för henne. (1 Mos 39:7-9) Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Det spelade ingen roll vilka konsekvenser dessa handlingar kunde ge. Ingenting kunde få honom att synda mot Gud.

Det spelade ingen roll vilka konsekvenser dessa handlingar kunde ge. Ingenting kunde få honom att synda mot Gud.

Syndens stora ondska

Vad är din inställning när du blir frestad? Överväger du om du ska ge efter för synden eller inte? Jämför du fördelar och nackdelar och funderar över konsekvenserna? Eller har du samma gudsfruktan som Josef hade? Möter du hellre konsekvenserna än att synda mot din Gud?

Det handlar om att veta hur allvarligt det är att synda. Om man verkligen hade förstått vad Gud anser om synd – hur mycket han hatar det – så hade det aldrig varit ett alternativ att synda. Gud är helig tvärs igenom och han vill att hela hans skapning också ska vara helig. Synd förstör allt. Före synden rådde harmoni mellan Gud och människorna. Synd skiljer människorna från Gud (Jes 59:2) Gud älskar människorna som han skapade och vill välsigna dem, men det kan han inte när synden kommer emellan.

Om man verkligen hade förstått vad Gud anser om synd – hur mycket han hatar det – så hade det aldrig varit ett alternativ att synda.

Ja, han är en kärleksfull Gud och det finns förlåtelse för synd, men tänk hur mycket du kan glädja honom genom att ha samma fast bestämda inställning som Josef. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont? Att välja att synda när du vet bättre är inte bagateller.

Det betyder att vara lydig mot rösten du hör, som förmanar dig till att göra något. Som talar till ditt hjärta och visar dig när något inte är enligt Guds vilja. Oavsett om det är något ”stort” som otrohet, som Josef frestades till, eller något som verkar relativt ofarligt. En liten lögn för att rädda skinnet kanske. Synd är synd för Gud och han hatar alltihop, eftersom du då har valt att göra din egen vilja och leva för dig själv. Det är att avvisa Guds vilja, vilket är det samma som att säga att hans vilja inte är fullkomlig. Att det finns ett annat möjligt alternativ.

Resultatet av att välja gudsfruktan

Men de som väljer gudsfruktan kommer att uppleva att det absolut är värt det. Det är inte lätt att säga nej till synden. Det kostar något, men ingenting värdefullt är billigt. Och resultatet? ”Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.” (2 Kor 4:17)

Det är inte lätt att säga nej till synden. Det kostar något, men inget värdefullt är billigt.

Josef fick till och med auktoritet i fängelset som han kastades i. Gud gav honom gåvan att tyda drömmar och blev därför ovärderlig för Farao. På ett förunderligt sätt upphöjdes han till chefsrådgivare i hela Egypten! Och sist men inte minst fick han hela sin far och hela sin familj tillbaka. Detta var inte en slump. Gud ser efter dem som har en gudfruktig inställning. När man säger nej till det man vet är fel och väljer att behaga Gud istället, så kommer man att uppleva välsignelse precis som Josef på grund av sin gudsfruktan. (Gal 6:9)

Din inställning beror på det du bestämmer dig för. Bestäm dig idag för att du inte vill göra ont och synda mot din Gud. Du kan be till Gud om att han kan lära dig att hata synden lika mycket som han själv gör. Och håll fast vid ditt beslut. Gud ger styrka till dem vars hjärta är för honom. ”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9) Du kommer att få uppleva att syndens kortvariga njutning eller fördelar inte kommer i närheten av att kunna jämföras med friden och välsignelsen du får när du väljer att göra det goda. (Rom 2:5-10)

Du kommer att få uppleva att syndens kortvariga njutning eller fördelar inte kommer i närheten av att kunna jämföras med friden och välsignelsen du får när du väljer att göra det goda.

Josefs sinnelag var att hata synden och leva gudfruktigt. Detta gjorde att hans liv blev välsignat av Gud. Det kan också vara så för dig! Det är ditt beslut. Beväpna dig med inställningen om att du hellre dör än syndar och det kommer att gå bra för dig. Det ordnar Gud.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.