Josua och Kaleb: trons ande

Josua och Kaleb: trons ande

Med trons ande kan man vinna mot till synes oövervinnliga odds

När vi har trons ande kan Gud hjälpa oss att besegra en till synes oövervinnlig övermakt.

De tolv spejarna kom tillbaka från Kanaans för att avlägga rapport till Moses och Israels folk. Folket var väldigt förväntningsfyllda. Gud själv hade fört dem ut ur Egypten och äntligen hade sanningens ögonblick kommit. För fyrtio dagar sedan hade Moses sänt iväg spejare med befallning om att ta reda på så mycket som möjligt innan israeliterna skulle inta landet som sitt eget. Hans avskedsord hade varit: ”Visa er modiga och tag med er hit av landets frukt.” (Läs 4 Mos 13 och 14)

Og här kom dem, bärande på en druvklase så stor att två män måste bära den mellan sig! ”Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån.” Upprymda samlade sig folket runt dem för att se med egna ögon. Alla ville ha en del av frukten.

Det förlovade landet

Frukterna av detta land är dygderna och välsignelserna som vi får: kärlek, glädje, tålamod, godhet och frid. Vem vill väl inte ha dessa?

I det nya förbundet har vi också fått besked om att inta vårt förlovade land. Som kristna har vi fått de största och dyrbaraste löftena: att bli färdig med synden och få del av gudomlig natur. (2 Pet 1:3-4). Frukterna av detta land är dygderna och välsignelserna som vi får: kärlek, glädje, tålamod, godhet och frid. Vem vill väl inte ha dessa?

Men israeliternas glädje varade inte länge. Spejarna hade även stött på dem som bodde i landet: ett starkt folk som bodde i befästa städer. Deras rapport var dyster: ”Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora… Vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon.”

Israels folk sjönk ihop av förtvivlan och grät hela natten. Hade alla deras drömmar fått sin ände med detta? Hade de verkligen lidit motgångar bara för att bli omintetgjorda vid tröskeln av det förlovade landet?

Tror du?

Det kan även verka så i vårt kristna liv. Vi ger upp vårt gamla liv för att följa Jesus, med stora förhoppningar om ett bättre liv. Men så dyker vår fiende, synden, upp i vår natur – stor och hotfull och till synes oövervinnerlig. Vi börjar känna att det kostar för mycket att vara kristen. Att det är för mycket arbete. Varför hjälper inte Gud oss?

Gud kan inte hjälpa dem som inte vill tro. Han respekterar den fria viljan för mycket för det. Utan tro är det faktiskt omöjligt att behaga Gud. Å andra sidan belönar han den rikligt som söker honom flitigt. (Hebr 11:6)

Gud kan inte hjälpa dem som inte vill tro. Han respekterar den fria viljan för mycket för det.

Josua och Kaleb, två av spejarna, talade därefter ”Om Herren har behag till oss, skall han föra oss in i det landet och ge det åt oss… Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet, för de skall bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem.”

Man skulle kunna tro att folket fattade mod och kom ihåg löftena Gud hade gett dem och undren de hade sett honom utföra, men nej. Då de mötte motstånd ville de hellre, på grund av sin vantro, stena dessa trons män än att ta upp kampen och kämpa för det förlovade landet.

Tro är ett val

Men då ingrep Gud. Genom att inte tro på honom, förnekade egentligen Israels folk Guds kraft och härlighet. Hans rättfärdiga vrede tändes mot dem och han svor att ingen över tjugo år någonsin skulle få komma in i landet, utan att alla skulle omkomma i öknen.

Tro innebär att vara lydig när vi själva inte ser resultaten. Tro betyder handling. Tro ger resultat.

Med två undantag: ”Men i min tjänare Kaleb är en annan ande, och han har i allt följt mig. Därför skall jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar skall ta det i besittning… Ingen av er skall komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i, ingen utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.”

De hade en annan ande – trons ande. Tro innebär inte att se på det som är synligt, utan att tro på att Guds är allsmäktig. Tro innebär att vara lydig när vi själva inte ser resultaten. Tro betyder handling. Tro ger resultat.

Gud vill att vi ska välja att tro och välja att lyda. Han vill att vi ska offra något. Gud var med Josua och israeliterna, men de måste visa att de ville det. Under erövringen av Kanaans land efter Jerikos fall, intogs inte en enda stad utan kamp.

Smaka frukten

Ingenting intas utan kamp, men när vi kämpar finns det ingenting som vi inte kan inta.

I denna samma trons ande kämpar vi i vår egen kamp mot synden i vår natur. Vi måste ge upp vår egen vilja och syndiga begär. Han ger oss styrka när vi söker honom i tro och när vi vinner går all ära till honom.

Ingenting intas utan kamp, men när vi kämpar finns det ingenting som vi inte kan inta. En efter en ska fienden falla för oss. Då gör vi mer än att se ”landets frukt” på avstånd. Kärlek, glädje, frid och alla dygderna – vi ska hålla dem i vår hand och smaka på dem. Det förlovade landet blir vårt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.