Kallad till frihet från synden

Kallad till frihet från synden

Vår kallelse som Jesu lärjungar är att leva ett segerrikt liv, ett liv där man regerar över synden.

Vår kallelse som Jesu lärjungar är att leva ett segerrikt liv, ett liv där man regerar över synden (Rom 5:17).

Den som segrar

Jesus vill att vi ska formas efter honom och alla som skådar Herrens härlighet, förvandlas till samma bild. Jesu härlighet är hans liv; ett liv i seger över synden. Då blir man en tjänare som är en pelare i Guds byggnad. "Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn." (Upp 3:12).

Löftena tillhör den som segrar

Den som segrar! Det är de segrande som Jesus frågade efter när han skrev till de sju församlingarna i Mindre Asien. Löftena tillhör dem som segrar. Kraften till ett segerrikt liv finns i den helige Ande, som Gud ger alla dem som lyder honom (Apg 5:32).

En djupare frälsning

Genom att vara lydiga mot det som den helige Ande talar i våra hjärtan, får vi kraft till att förneka de syndiga lustar och begärelser som bor i vår kropp. Jesus banade vägen till ett liv i seger och triumf över synden. Paulus var så entusiastisk för det här livet att han nästan ropar ut: "Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?" (Rom 6:1-2).

Jesus banade vägen till ett liv i seger och triumf över synden

Frälsningen som förkunnats för oss genom evangeliet går betydligt djupare än den vanliga förståelsen av frälsning, vilket för de flesta endast innebär syndernas förlåtelse. "Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." (1 Petr 1:8-9).

"När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: "Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er." " (Apg 13:36-41).

Del i Guds egen natur – möjligt för mig?

Arbetet som Gud gör i sina lärjungar leder till att den troende får del av Guds egen natur. "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." (2 Petr 1:3-4).

Evangeliet sätter inga gränser för vad du kan få ut av ditt liv

Gud kommer att styrka dig kraftigt, du som känner att Gud påverkar dig i ditt inre att bli en helhjärtad lärjunge. Evangeliet sätter inga gränser för vad du kan få ut av ditt liv. Tänk att få del av Guds egen natur, av hans barmhärtighet, kärlek, rättvisa och godhet! Detta upphöjda liv är till för hans lärjungar. Om du hör hans uppmaning till dig, så förhärda inte ditt hjärta, men vänd dig till Gud och uppge ditt liv i denna världen. Då kommer du att få gemenskap och broderskap med andra bröder och systrar som längtar efter att utvecklas i samma liv!

"Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade." (Matt 5:6).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.