Kan du säga att du nitälskar för Gud?

Kan du säga att du nitälskar för Gud?

Nitälskan är inte ett vanligt ord nuförtiden. Det är emellertid en absolut nödvändighet för en kristen som lever denna värld vi lever i!

"Ropa ut: Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för SionSak 1:13-14.

Gud är en nitälskande Gud, och alla hans äkta söner och döttrar bör kunna säga det samma. Om Jesus, vår förlöpare och förebild, står det: "Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig." Ps 69:10. Alla sanna efterföljare av Jesus kan säga: "Följ med mig och se hur jag nitälskar för Herren." 2 Kung 10:16.

Kan du säga att du nitälskar för Herren?

Nitälskan är en absolut nödvändighet

För att nitälska för något måste vi se det som enastående och dyrbart. Paulus säger att han såg allt som avskräde, när han såg härligheten som han kunde uppnå i Jesus Kristus. (Fil 3:7-11). Det är nitälskan! Kristus och församlingen var hans enda intresse i livet. Han hade fått upplysta och smorda ögon, så att han kunde se och förstå hur stor härligheten i livet till en Kristi lärjunge är.  Han uppfylldes helt av sin kärlek till Kristus, så att han alltid visste vad han arbetade för, och han strävade efter det med nitälskan. Han bad även uppriktigt för de andra, att även de kunde få hjärtats upplysta ögon, så att de kunde se och förstå sin sanna kallelse. (Ef 1:18)

Nu är det livsviktigt för oss att förstå vår kallelse, och nitälska för den. Vi är omringade av alla möjliga onda andliga krafter som vill göra oss till slavar och hindra oss. Andar som likgiltighet, lathet och orenhet vill få tag i oss. Om vi inte aktar oss och kämpar med tillräcklig nitälskan, kommer vi snart att känna oss som hemma i denna värld och begära världsliga saker. Då kommer vi inte att se synden som så allvarlig som den faktiskt är, och vi bryr oss inte längre om lite orenhet, bitterhet, otacksamhet, agg, osv. Jesus sa att det är bättre att riva ut ena ögat eller skära av handen istället för att synda. (Matt 5:27-30) Han hade en tydlig vision.

Hela vårt intresse måste vara Kristus och förberedelsen av hans församling inför hans återkomst. Det är till detta vi måste använda alla våra krafter. Utan nitälskan får vi inte del av den vishet som kommer att regera i evigheten. Herren nitälskar med stor kraft för dig och mig, för att hjälpa oss i alla möjliga situationer, om vi är bland de helhjärtade. Han ser till att ingen frestelse blir för svår för oss, och ger oss allt som hör till liv och gudsfruktan.

Tiden är kort

Nattens mörker sprider sig snabbt över jorden. Vår tid på jorden närmar sig sitt slut och vi måste vara klara när Kristus kommer för att hämta dem som tillhör honom. Han renar åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iveratt göra goda gärningar. (Tit 2:14)

De flesta nitälskar för att försvara sin egen ära och tjäna pengar så att de kan köpa allt de önskar sig. Om du talar med dem om hur härligt det är att förneka sig själv och lida orätt med glädje, kan de för det mesta inte se härligheten i det alls.

Om vi däremot älskar Kristus mer än vårt eget begär, har vi en nitälskande kärlek. Den ger inte efter en millimeter för någon sorts synd på grund av svaghet. Den älskar det Gud älskar, hatar det Gud hatar och kommer alltid vara där Gud är.

"Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun." Upp 3:16. Om vi inte kan se härligheten i Kristus, så att den hindrar oss från att bli ljumna och dragna mot utvändiga saker, förtjänar vi heller inte att vara i Kristus.

Tiden är kort, så vi måste uppmuntra varandra till ännu mer nitälskande kärlek och goda gärningar. (Hebr 10:24-25) Vi måste pröva oss själva och se till att vi alltid är fyllda av en ivrig kärlek till Jesus. Hur kan vi tillåta ens den minsta synd att ha makt över oss i vårt liv, när vi vet att all synd separerar oss från Kristus?

Nitälskan leder oss till seger, växt och framgång, och vi får gemenskap med Fadern, Sonen och alla som är i ljuset. Vi kan med glädje ha "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet."(Tit 2:13)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.