Kan du skapa något gott med hjälp av något ont?

Kan du skapa något gott med hjälp av något ont?

Oavsett vilken religion, livssyn eller idé en människa kämpar för är det förmodligen menat för att främja något som är gott. Men om jag ska skapa något gott måste jag först och främst vara fri från det onda.

Oavsett vilken religion, livssyn eller idé en människa kämpar för är det förmodligen menat för att främja något som är gott. Något som ger frihet, glädje, fred, trivsel, växt och framgång. Något som bygger ett gott samhälle, skapar bättre människor och ger goda relationer mellan människor och mellan nationer.

Men om jag ska skapa något gott måste jag först och främst vara fri från det godas motsats, nämligen det onda. Om jag ska besegra det onda här i världen, måste jag först besegra det onda i mig själv.

Ond eller god källa

Allt gott i den här världen kommer från en god källa. Och allt ont från en ond källa. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott, säger Paulus i Romarbrevet 7:18. Det kristna budskapet förkunnar därför ett kors över detta kött som en ond källa. Galaterbrevet 5:24. Det goda främjar växt, trivsel och kreativitet. Det onda förorsakar stagnation, isolering, obehag och passivitet.

Den goda källan är Guds ord och den helige Ande

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Matteusevangeliet 7:18. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Vers 16. Det himmelska budskapet som Jesus kom med omskapar hela trädet från ont till gott. De goda frukterna kommer på grund av att trädet har fått förbindelse med en god källa som den hämtar näring och saft från. Den goda källan är Guds ord och den helige Ande.

Positiva eller negativa konsekvenser

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem, säger aposteln Paulus i Kolosserbrevet 3:19. Vi kan fråga: Vilka positiva konsekvenser leder ord uttalade i vrede och bitterhet till i äktenskapet eller under vilka andra omständigheter som helst? Bittra ord skapar bråk och nedtryckt stämning. Inget gott och ingen lösning på problemet kommer från dem. Orsaken till problemet är ju att man själv inte är fri från det onda.

Orsaken till problemet är ju att man själv inte är fri från det onda.

Vid erkännande av sanningen ser man att det är ens egna begär och krav som stänger. Fri från egoism får man del i kärleken som ger en positiv kraft som tinar upp frusna hjärtan, river ner murar, förenar de åtskillda, skapar kontakt och öppenhet, skapar förtroende och tillit! Med andra ord. Fram med det positiva!! Fram med allt som är gott!!

Tungan som verktyg

Tungan har makt över död och liv, de som gärna bruka den får äta dess frukt.Ordspråksboken 18:21. Med tungan kan du döda glädjen och friden och så tvivel och missförtroende, men du kan även skapa en god stämning, ett gott samarbetsklimat, inge hopp och tro, mod och uppmuntran, skapa tillit och förtroende. Alla människor måste äta (leva med) frukten (konsekvensen) av sina ord.

Då kan det vara gott att komma ihåg vad man själv har fått förlåtelse för

Hämnd och vedergällning

Paulus skriver i Romarbrevet 12:17 och 21: Löna inte ont med ont! Sträva efter det som är gott inför alla människor! … Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Vedergällning och hämnd av människor mot människor har aldrig skapat något gott i denna värld.

Hämnden hör till Gud. Det är hans sak, hans område. Därför lönar det sig aldrig att ge rum för hämnd i sina tankar och ännu mindre ge uttryck för en önskan om straff eller hämnd över en människa, oavsett vad människan har gjort. Då kan det vara gott att tänka på vad man själv har fått förslåtelse för och att Jesus, Guds Son, gav sitt liv som försoning för alla människor. 1 Johannesbrevet 2:2.

Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet, älskar litet. Lukasevangeliet 7:47.

Du kan inte skapa något gott med hjälp av något ont!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.