Kan jag verkligen bli fri från synden?

Kan jag verkligen bli fri från synden?

Är inte det omöjligt?

I Romarbrevet 7 talar Paulus om att göra saker som han hatar, men samma Paulus talar också om att bli helt fri från synden. (Rom 6:22) Så vad innebär det att bli fri från synden?

I detta sammanhang betyder "då ni nu befriats från synden" att vi har blivit befriade från syndens makt. Synden härskar inte längre över oss! (Rom 6:12)

Har du känt synden som en mäktig kraft i ditt liv? Känner du dig bunden av den? Det är tydligt att synden, som vi har ärvt på grund av syndafallet, är närvarande i vår kropp. Det märker vi genom saker vi säger och gör. Självklart har vi långt ifrån samma renhet som Kristus, men Guds ord säger även tydligt att vi inte behöver lyda syndens lidelser längre!

Vi blir slavar under den vi lyder, antingen under synden med döden som resultat, eller under rättfärdigheten med liv och frid som resultat. När vi väljer att tjäna Gud och vill göra hans vilja, märker vi att det finns två krafter i vårt dödliga kött. Vi har obeskrivliga rikedomar i "nådens överflöd och rättfärdighetens gåva", men vi har också "en annan lag i våra lemmar:" Vår egen syndiga natur. (Rom 5:17 och Rom 7:23)

Att vara fri från synden är mitt beslut!

Det är jag själv som bestämmer vem jag ska tjäna. Det handlar om vad jag själv vill. Jag slipper inte undan frestelse, men jag behöver inte lyda den!

Var och en blir frestad när vi dras och lockas av vårt eget begär. (Jak 1:14) Begäret som drar och lockar oss är synden o vårt eget kött (vår egen syndiga natur). Det finns emellertid ett litet ord som vi bör läsa noggrant: "När så begäret har blivit havande föder det synd, […]" Jak 1:15. Vi kan få kraft av Gud till att segra när vi blir frestade, så att begäret aldrig får oss att synda! Då kan vi säga att vi är fria från synden. Frestelse kan endast få oss att synda om vi ger efter för det (dvs att vi håller med det). Detta är emellertid inget vi längre önskar. Tvärtom är nu vårt sinne och vilja snarare att tjäna Gud. (Rom 7:25)

I samma vers som Paulus säger att hans vilja och sinne är att tjäna Gud, säger han även att han tjänar syndens lag med sitt kött. Han tjänar med andra ord Gud med sitt sinne och syndens lag med sin kropp samtidigt. Vad betyder detta?

"Att göra saker vi hatar"

Vi kan förstå detta bättre om vi jämför dessa verser med vår dagliga liv. Tänk på den mest andliga personen du känner. De kämpar i all sin kraft att lyda Gud, och de har uppnått mycket, men när du lär känna dem bättre, upptäcker du trots detta många aspekter i deras dagliga liv som endast är mänskliga och som på intet sätt är ett resultat av den helige Ande och det nya livet. Trots att allt denna person vill är att uppfylla Guds vilja i sitt liv, gör de fortfarande saker som har rötter i deras kött (deras syndiga natur). Här ser vi att de tjänar "syndens lag" med sitt kött till trots för att hela deras sinne är inställt på att tjäna "Guds lag". (Detta är emellertid inte det samma som "syndens och dödens lag" som är ett resultat av att medvetet tjäna synden.)

Så vad bör de göra med dessa gärningar som kommer från deras eget kött? Skrifterna ger svaret: När de ser något i sig själva som inte är en frukt av en helige Ande, måste de döda det genom att döma det, eftersom detta är frukt av "den andra lagen i hans lemmar." (Rom 8:13)

Två sorters frihet

Detta exempel visar också att det faktiskt finns två sorters frihet från synd.

  1. Den första är befrielse från syndens och dödens lag. (Rom 8:2) I Kolosserbrevet 2:11 står det att vi måste klä av oss "den syndiga naturen" (Den natur som syndade och tjänade synden) genom Kristi omskärelse. Vi måste med andra ord sluta synda medvetet. Detta är den första friheten.
  2. Den andra friheten är en process, en utveckling, där vi gradvis befrias från "syndens lag i våra lemmar". Denna andra frihet sker alltså gradvis som det står om i Fil 3:7-16. Denna frigörelse är en process mot det fullkomliga. Paulus hade inte blivit fullkomlig ännu. Fast han var helt inställd på att tjäna Guds lag i sitt sinne, tjänade han fortfarande syndens lag med sitt kött.

Faktum är att köttet, våra egna syndiga lidelser och begär inte kan underkuvas av Guds lag. Det kommer alltid fram på ett eller annat sätt, så länge det minsta spår av det finns kvar i oss.

Följ Jesus!

Så vad kan vi göra? Det enda sättet att bli färdig med synden är att gå samma väg som Jesus gick. Det står att han är vår förlöpare, och att han banade denna väg genom köttet för att vi ska kunna följa efter. "Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun." 1 Petr 2:21-22. Att följa i Jesu fotspår innebär att vi inte heller syndar, och detta är fullt möjligt i den helige Andes kraft, genom att förneka oss själva och hata begäret i vårt kött. På detta sätt dödas synden som vi har i oss, så att ingen synd begås. Det är friheten i Kristus!

Vi måste vara noga med oss själva och medvetet försöka avslöja allt som kommer från vårt kött. Vi måste döma det och förändras så att våra handlingar blir mer fullkomliga nästa gång. Vi går från ljus till ljus och från styrka till styrka. Vi befrias faktiskt från synden!

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja." 1 Petr 4:1-2.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.