Kan man tro utan lydnad?

Kan man tro utan lydnad?

Hur viktigt är lydnad när det handlar om tro? Läs detta bibelstudium om lydnad och tro.

Lydnadens väg är livets väg, eftersom Kristus blev upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. (Hebr 5:9) Alltså: ingen frälsning eller evigt liv utan lydnad! Döden kom genom olydnad. Liv och oförgänglighet fick vi tillbaka genom lydnad. Genom Kristi lydnad blev livets väg banad för oss. Denna väg står nu öppen.

Tro får fram lydnad. Genom vår lydnad vandrar vi på vägen, steg för steg. Gud ger den helige Ande till dem som lyder honom. (Apg 5:32) Endast genom denna Ande får vi insikt och kraft till att vandra på livets väg, steg för steg.

Vi kan inte komma vidare på livets väg endast genom Kristi ställföreträdande lydnad. Med den som grund, upphov och källa krävs det absolut, som Hebreerbrevet tydligt säger, personlig lydnad, steg för steg. Utan personlig lydnad kommer vi inte vidare ett enda steg på vägen.

Apostlaämbete för att få fram trons lydnad

Vad var det som Paulus fick nåd och apostlaämbete för att utföra? Jo,"för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull". Rom 1:5. Det är till lydnad själarna ska föras. Inte bara till att tro och glädja sig över Kristi lydnad. Det är just genom personlig lydnad som vi i ande och sanning tar varenda steg på livets väg. Den dagen som man omvänder sig till Gud, påkallar hans namn, kommer till tro på Jesus, bekänner sina synder, har man även tagit sina första steg på lydnadens väg, eftersom det är det första som evangeliet befaller oss attgöra. Sedan gäller det att fortsätta som man har börjat, att vara lydig punkt för punkt.

Evangeliets ord är glasklara och okomplicerade ord, trots att det ibland inte verkar så! Om det är något som inte är klart, beror det endast på att vi själva är oklara. Kan man önska sig ett tydligare besked än det som till exempel finns att läsa i Matt 28:20? "[…] och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er."Att vara lydig mot varenda ord!

Tänk på "Bergspredikan" till exempel! Där finns det tillräckligt att hämta! Man behöver inte oroa sig för att bli arbetslös här! Här behövs tro och kärlek! Här behövs bön! Här behövs ande och kraft! Och allt vi behöver för att kunna vara lydiga har vi fått i och genom Jesus Kristus, och står till vårt förfogande dag och natt. Lovad vare Gud!

Lydnad leder till gärning

Vem kan be om något tydligare och klarare än Jakobs välsignade ord om lydnad? De är glasklara! "Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? […] Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar [lydnad]. […] Också de onda andarna tror det […] Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? […]  Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död."Jak 2:14-26.

Det finns väl knappast någon som tvivlar på innebörden av detta? Utan lydnad är det helt förgäves!Du kan tänka, säga och mena vad du vill. Det krävs lydnad. Utan den, ingen frälsning. Utan mer lydnad, ingen vidare framgång. Du kommer inte ett enda steg vidare på livets väg utan lydnad.

Gud ger nåd, men till vad? Till just detta, lydnad! Vi lurar oss själva och kommer bittert att ångra det, om vi tänker något annat. Oavsett vad du säger eller gör, på vilken nivå du än befinner dig, vet detta att det enda som duger är trons lydnad. 

Allt vi behöver för att lyda finns tillgängligt i Kristus Jesus, så vi har inga ursäkter. Låt oss därför satsa allt på att vara lydiga i allt! (2 Kor 10:5-6; 2 Kor 2:9)

Artikeln är en redigerad version av kapitlet "Lydighetens vei" i det norska häftet "Guds veier til himmelen" som publicerades i november 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.