Känna Gud eller känna till Gud

Känna Gud eller känna till Gud

Är det möjligt att känna Gud personligen?

Om du inte känner Gud så kan han verka fjärran och likgiltig eller arg och krävande, men när du verkligen lär känna honom kommer du att uppleva att han har ett personligt intresse i dig, både i vardagens nöd och segrar. Det är möjligt att lära känna Gud personligen och lära sig förstå hans tankar och vägar!

Jag läste idag att världens befolkning kommer att överstiga 8 miljarder innan 2025. Det är en svindlande siffra! Jag försöker föreställa mig hur det hade varit att befinna sig i en folkmängd med så många människor bestående av män, kvinnor och barn i alla åldrar från alla möjliga kulturer, moden, religioner och språk.

Hur många av dessa 8 miljarder människor ägnar mer än en flyktig tanke på honom som har placerat dem här?

Vem är Gud?

Därefter går mina tankar till Skaparen, Gud, som skapade var och en av oss individuellt. Jag undrar hur många av dessa 8 miljarder människor ägnar mer än en flyktig tanke på honom som har placerat dem på denna jord? De flesta tror att det finns en högre makt och tillhör en eller annan religion, men är det möjligt att ha mer än bara kunskap eller tro på att det finns en Skapare som gav mig liv? Är det möjligt att känna

Gud personligen för att förstå hans tankar och vägar?
För en som bara känner till Gud, kan han verka som ett fjärran och likgiltigt väsen som inte ger oss särskilt mycket uppmärksamhet. Eller så kanske han verkar vara en arg, krävande Gud som egentligen aldrig är nöjd med människorna som han har skapat.

Men de som lär känna Gud… får all hjälp och styrka som de behöver för att göra Skaparens vilja

Men de som lär känna Gud upplever att han har ett personligt intresse i dem. De upplever hans närvaro i vardagens nöd och segrar. De lär sig att se sina dagliga situationer genom hans ögon och känner att han har omsorg för dem, även i svåra tider. I gemenskap med Gud och Gud ord får de veta vad hans vilja är i varje situation och beslut som de måste fatta. I detta djupa förhållande med sin Skapare får de även all hjälp och styrka som de behöver för att göra Skaparens vilja. (Hebr 8:10-11)

Hur kan jag lära känna Gud utan att se honom?

Först och främst måste jag lära känna Gud.

Johan O. Smith, grundaren av Brunstad Christian Church, uppmanade en gång sin bror Aksel att tillbringa tid med Gud ”för den du umgås med blir du lik”. Bibeln är Guds ord till människorna och när jag läser den och tar emot ljuset från den helige Ande så lär jag att känna Gud och hans vägar.

Den du umgås med blir du lik

Jag måste vända mig till Gud om hjälp när jag inser att jag inte kan utföra hans vilja i egen kraft istället för att skylla på att jag ”bara är mänsklig” och ge upp. Jag måste ge upp mina egna planer och idéer och vända örat inåt för att höra hans milda röst.

Om jag är villig att vara ödmjuk och medge att jag behöver hjälp så är Gud mer än villig att vägleda och leda mig. Det betyder inte att livet blir enkelt och utan prövningar, utan att jag lär mig att se dessa situationer som Gud ser dem i och med att jag lär känna Gud bättre. Jag kan se hur han vill att jag ska reagera. Jag kan se hur han vill förändra och förvandla mig och leda mig till gudomlig natur genom prövningarna. 2 Pet 1:2-4) Jag lär känna Gud genom att bli lik honom!

Guds kärleksfulla fostran

Gud låter oss även att lära känna honom och hans sätt att tänka genom sin kärleksfulla fostran, eller ”tuktan”. Det står att den ”Herren älskar tuktar han” (Hebr 12:6) Det känns inte särskilt bra när jag hör att den inre rösten pekar på något som inte stämmer överens med Guds vilja. Kanske Gud visar med sin Ande att jag svarade argt omedvetet i en situation och hur jag borde ha reagerat istället.

… En allsmäktig Gud som alltid finns där för att ge dem styrka och leda dem till glädje, frid och rättfärdighet, oavsett vad de möter under dagens lopp.

Om jag verkligen känner Gud och hans vägar så ser jag på vilket sätt tuktan är bra för mig. Genom att acceptera tuktan och rätta sig efter den kan min självgodhet förintas och jag blir beroende av den helige Andes vägledning och hjälp i mitt liv. “Den som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” (Hebr 12:11)

Lära känna Gud!

Varför är det då så få av alla de miljarder människor som verkligen intresserar sig i att lära känna Gud? Är det på grund av att de som vill känna Gud måste ge upp sina egna tankar och idéer om hur deras liv ska vara? De måste ha ett levande intresse av att rensa bort de sakerna i sin natur som inte är i harmoni med honom och lida i köttet (säga nej till sin syndiga natur och ta upp sitt kors varje dag) för att segra. I gengäld så lär de känna sin Skapare som en kärleksfull Fader och allsmäktig Gud som alltid finns där för att ge dem styrka och leda dem till glädje, frid och rättfärdighet, oavsett vad de möter under dagens lopp.

Detta är det mest givande liv en människa kan önska sig.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.