Känner du Jesus på det här sättet?

Känner du Jesus på det här sättet?

Det finns bara ett sätt att verkligen lära känna Jesus.

5 min ·

Det här är inte ”10 steg till Jesus” eller en guide till Bibeln. Det är en inbjudan till att leva precis som Jesus! Det är det enda sättet att verkligen lära känna honom på.

När känner man egentligen någon?

Har du någon gång åkt på en längre resa med några vänner eller någon du trodde du kände väl i början av resan? Då har du kanske också fått uppleva att du känner dessa personer på ett helt annat sätt efter resan. Det ni upplevt har ofta bundit er tätare tillsammans. Man har något mer gemensamt.

När man delar ögonblick, små och stora, så knyts osynliga band mellan människor. Det är precis så jag kan lära känna Jesus bättre! Jag har möjlighet att dela många, många erfarenheter med honom personligen. Jag kan få ett helt liv tillsammans med honom om jag vill.

Jesus och jag

Det finns bara ett sätt att verkligen lära känna Jesus på; att leva det samma liv som han gjorde. Det betyder att jag har samma mål som han hade – att leva ett syndfritt liv. Att bli förvandlad från en person som reagerar med dåliga reaktioner och tankar, till en som är full av godhet i alla situationer. Målet är då inget mindre än gudomlig natur.

Jesus låtsas inte bara som om han förstår vad vi går igenom. Han vet det. Han har erfarit det.

Då kan vi börja dela erfarenheter, Jesus och jag. ”Jesus, jag känner att jag är så svag! Ofta när jag har gjort något bra blir jag frestad att säga något så att jag får ära för det. Även om jag har bestämt mig för att leva bara för Gud, så blir jag frestad att leva för människor!” Då svarar Jesus: ”Kära vän, jag vet precis hur du har det! Jag har varit där och jag blev också frestad till storhet och ärelystnad. Men varje tanke blev besegrad med Guds kraft. Så ge inte efter, ge inte upp! Det kommer att lyckas för dig också!”

Jesus låtsas inte bara som om han förstår vad vi går igenom. Han vet det. Han har erfarit det. Han vet precis vad det kostar att ge upp sin egen vilja i de ögonblicken. "Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd." (Hebr 4:15) När jag gör detsamma uppstår en speciel förbindelse mellan Jesus och mig.

"Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom." (Fil 3:10)

Kontakten mellan oss blir starkare och starkare när jag dödar synden så som han gjorde. Jag lär känna Jesus genom den kampen. När det känns tungt och svårt så kan jag uppmuntra mig själv med tanken att Jesus har varit i samma typ av situation men bevisat att "…den som får lida till kroppen har slutat synda." (1 Pet 4:1) Jag blir också mer och mer lik Jesus när jag går på den här vägen, och inte minst lycklig!

Jag behöver Guds hjälp och vägledning för att leva som Jesus.

När Jesus själv blev frestad till att synda, och till exempel märkte att han ville tänka orena tankar, gav han aldrig efter för dessa lustar. Ändå behövde han något mer för att kunna förneka dessa tankar, för att förneka sin egen vilja i de situationerna; han behövde Guds vägledning. Han var beroende av att höra Guds tal och lyda hans ord för att ta sig framåt på vägen (Joh 5:30, Hebr 5:7-9). Gud själv var hans rådgivare genom hela livet och han visade vägen genom situationerna så att han alltid kom segrande ut på andra sidan.

Om jag vill leva som Jesus behöver jag den Heliga Anden.

Jesus offrade sig själv med kraft från en evig Ande (Hebr 9:14). Det var med den kraften han kunde avvisa synden varje gång han blev frestad. På pingstfestens dag för snart 2000 år sedan sände han talesmannen, den Heliga Anden, till jorden för att vägleda och styrka oss. Om jag vill leva som Jesus behöver jag den Heliga Anden. Men hur kan jag få den i mitt liv?

Svaret är enkelt: jag måste be för att få den. Jag behöver ha omvänt mig helhjärtat till Gud, och vilja följa efter Jesus och leva för honom av hela mitt hjärta. Han ger den Heliga Anden till alla de som är lydiga mot hans bud (Apg 5:30). Gud ger den till mig med glädje! Det finns inget han önskar hellre än att jag ska segra över synden. Genom denna Ande får jag stärkt vilja till att lida, att ge vad det än kostar för att bli värdig Jesus (Apg 1:8, Sak 13:1).

Jag kan alltså läsa om Jesus. Jag kan be till Jesus. Jag kan tänka på Jesus. Men det finns bara ett enda sätt att verkligen lära känna honom på – att vara lydig och leva som han.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.