Kärleken tillräknar inte det onda

Kärleken tillräknar inte det onda

Kärleken tillräknar inte det onda (1 Kor 13:5). Det är omöjligt att älska och tänka gott om någon, och samtidigt hålla händelser i det förflutna emot den, som en slags lista över obetalad skuld.

Kärleken tillräknar inte det onda (1 Kor 13:5).
Det är omöjligt att älska och tänka gott om någon, och samtidigt hålla händelser i det förflutna emot den, som en slags lista över obetalad skuld.

När du tänker på den här personen så kommer du på den ena och andra händelsen, och Satan njuter av att få plåga dig genom att påminna dig om detaljerna i det som har hänt. Du vet att Gud vill att du ska förlåta dina medmänniskor, och du vill ju själv bli förlåten för dina överträdelser, men det kan du inte bli om du har emot någon. Gud kan inte förlåta dig och kasta dina synder i havet på grund av att du håller fast på det onda, och fortsätter med att gräva i det förflutna!

Det är skillnad på att komma ihåg händelser från det förflutna och att hålla dem emot någon. När någon har upplevt trauman såsom missbruk och våld kan de smärtfulla minnena hålla i sig i många år, men det att vara i stånd att förlåta är en del av läkningsprocessen och motsäger inte behovet för att folk tar ansvar för sina brott och konsekvenserna av dessa.

Att tillräkna det onda är långt borta från Guds kärlek

Det är vanligt att folk kommer ihåg andras felsteg väldigt väl, eftersom deras egen stolthet har förnärmats, eller för att deras egendom har blivit förstörd. De vill få hämnd eller se att den andra personen på ett eller annat sätt blir förödmjukad, även om det som har hänt var en olycka eller skedde i okunnighet. Detta är långt borta från Guds kärlek och från den glädjen som är i himlen när en syndare ångrar sig och inte vill synda mer. Jesus kunde säga på korset: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." (Luk 23:34).

Josef blev inte bitter – tvärtom

De som går med bittra tankar är aldrig glada, för deras tankar är inte Guds tankar, och han kan inte välsigna dem. De tror inte på Guds kärlek och visdom, såsom Josef i Första Moseboken 50:19-20 när hans bröder var rädda för att han skulle hämnas över det de några år tidigare hade gjort mot honom.

De som förlåter som Jesus förlät, ser och upplever Guds godhet

Redan innan lagen kom, visste Josef i sitt hjärta att hämnden tillhörde Gud. Guds barn överlämnar den till sin far. Josef sa: "Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv." (1 Mos 50:20). De som har hållit sina hjärtan rena mitt i allt det onda kan, när de upplever saker från andra människor, förlåta som Jesus förlät, se och uppleva Guds godhet, och vara i stånd att övervinna det onda med det goda. "Och han tröstade dem och talade vänligt till dem" (vers 21).

Älska varandra som Kristus älskar oss

Den kärleken vi har sett i Jesus Kristus som dog för oss har fört oss till omvändelse från vår egen hårdhet, egoism och stolthet. På samma sätt kan även vi vara med och försona och inte hålla fast på andras överträdelser, inte tillräkna någon något ont och ständigt ta upp det som har hänt, men visa människorna hur välsignat det är att älska varandra som Kristus älskar oss (2 Kor 5:19-20, 1 Joh 4:7-8). Vilken välsignelse det är att bli frälst från bitterhet och hat, och ta emot barmhärtighet och nåd från Gud så man kan komma in i hans rike av rättfärdighet, fred och glädje!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.