Kasta alla bekymmer på Gud

Kasta alla bekymmer på Gud

Bekymmer är ingenting annat än vantro. Då underskattar man Gud och upphöjer sig själv. På det sättet gör man egentligen Gud till en lögnare.

4 min ·

Bekymmer är ingenting annat än vantro. Då underskattar man Gud och upphöjer sig själv. På det sättet gör man egentligen Gud till en lögnare.

Jesu lärjungar fick ett löfte: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33). Det står även att vår himmelske Fader VET vad vi behöver. Han vet det, han är inte dum. Men när vi inte tror, påstår vi att Gud är blind, dum och att han inte fattar så mycket. Men vår himmelske Fader är varken blind eller senil. Han följer noga med. I själva verket har han räknat varje hårstrå på vårt huvud. Du kan vara helt trygg: Han har räknat alla dina kronor och ören. Han vet exakt hur mycket du behöver i morgon, i övermorgon och under kommande decennium. Gud vet allt och tar hand om allt.

En förbindelse med Den Allsmäktige

Hur är det med oss? Jesus säger: "Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?" (Luk 12:26). Gud kan med andra ord göra allt, men vi kan inte ens göra det minsta. Med denna sanning borde det vara helt naturligt att vi helt konsekvent börjar lyda denna vers: "Kasta alla era bekymmer på honom." (1 Petr 5:7). För att kunna göra det måste vi ha en personlig förbindelse med honom. Egentligen är det bara lärjungarna som har en sådan förbindelse, de som har fötts på nytt till ett levande hopp. Om man är utan Gud och utan hopp här på jorden, är det inte så lätt att kasta alla ens bekymmer på honom. Då bekymrar man sig och det är inte så konstigt.

Det är genom att tro på Guds ord att hela berg av bekymmer kan störtas och kastas ner i havets djup. Hur mycket bekymmer finns kvar när man har fått en levande tro på Rom 8:28? "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut."
Då försvinner allt bekymmer som skuggan, och rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Bekymmer gör att vi åldras i förtid, den är orsak till magsår och hjärtesorg, till kiv och bråk om skrattretande, obetydliga saker.

Nya, upplyftande tankar

Förmaningen lyder: "Gör er inga bekymmer för något", (Fil 4:6). Vanligtvis bekymrar man sig för i stort sett allt. Det är en frätande sjukdom, som en orm som slingrar sig runt i tankelivet och kväver ens liv i Gud. Tankarna tumlar runt i mörka labyrinter – och samma destruktiva tankar återkommer ständigt.
När man kastar alla bördor på Herren så öppnar himlen sig. I Upp 4:1 står det: "(…) och se, en dörr stod öppen i himlen (…) och en röst sade: "Kom hit upp (…)"." Där var det ljust med nya upplyftande, tacksamma tankar som hade funnits där redan innan världen grundades. Nu kommer de ner i ditt hjärta och sinne och gör synen skarp: "(…) säg till Juda städer: "Se, er Gud!"" (Jes 40:9). När man får se Gud inser man hur liten man är, och hur obetydliga och löjliga ens problem faktiskt är. Förr åt bekymret upp energin och initiativförmågan, men nu fylls man istället med energi så man får lust till att göra gott för andra. Man plågar sig inte längre med dåliga tankar. Bekymrets ok bryts i ens eget liv så att man kan hjälpa till att befria andra och trösta en själ som lider. Ljuset gå upp i mörkret och natten blir lik middagens ljus (Jes 58:10).

I samma kapitel finns en bra förmaning: Ge åt andra det du själv vill ha. Det är ett kraftigt slag mot bekymmer. Gud lägger märke till sådant och belönar det.

Gud kan göra det omöjliga

Låt oss öva oss i gudsfruktan, öva oss i att kasta alla våra bekymmer på honom. Det här måste nog absolut vara en av de nyttigaste «andliga idrottsgrenarna» som finns.

När Gud är så god att han kastar alla våra synder i havets djup, då bör vi ta emot detta otroliga erbjudande: att kasta alla våra bekymmer på honom. Han kan göra något åt det som är omöjligt för oss att göra något åt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.