Korsets kraft

Korsets kraft

Paulus fruktade starkt att korset skulle forlora sin kraft. Läs om vad kraften är och hur den kan behållas.

“Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.” 1 Kor 1:18.

Vi kan förkunna Guds kraft för både judar och greker (v  24). “[…] och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.” 1 Kor 1:17.

Korsets kraft: kraft att ställa allt till rätta

Den kraft som vi har fått genom ordet om korset, är en kraft att ställa allt till rätta efter Guds vishet. Kloka tankar och diskussioner kan inte föra någon in i fullkomlig enhet, men det kan ordet om korset. Judar och greker som är totalt olika som människor, och som har levt i hat mot varandra, kan frälsas i så stor grad av korset att de kan bli nya människor i genuint brödraskap som varar för evigt.

Paulus var svag, rädd och mycket orolig när han tänkte på att stor vältalighet och hög vishet skulle tränga in i församlingen och underminera ordet om korset till frälsning genom Guds kraft och vishet (1 Kor 2:1-5).

Ordet om korset är död över allt som har med syndens begär att göra i alla riktningar, och den nya människan föds fram till seger, nytta och glädje. Jesus smordes med glädjens olja mer än sina bröder, eftersom han älskade rätt och hatade orätt (Hebr 1:9).

Lär känna Jesus genom ordet om korset

Jesus var den första som varje dag tog sitt kors där han korsfäste köttet med dess lustar och begär. På denna korsväg har han genom tiderna får bröder som tillhör honom, i samma ande och med samma sinnelag. De har blivit bröder med Jesus, av vilka han är den största och suveräna, och med alla andra som har hatat synden och älskat sanningen i Jesus Kristus.

Om jag älskar ordet om korset, får även jag känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom.” Fil 3:10. “Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.” Rom 6:5.

De ogudliga ser det som galenskap att förneka syndens lustar och begär. De vandrar på dödens väg och tror det är livets väg. Syndens lön är döden (Rom 6:23; Rom 8:13).

Ordet om korset skapar en tydlig gräns mellan ont och gott, mellan livets väg och dödens väg, och kan förena människor av alla nationer i ett nytt och välsignat liv. “Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.” Kol 3:11.

Äkta frälsning genom korsets kraft

Om inte korset får klyva radikalt och sammansmälta med livets ord, slutar det bara med religiösitet.

Utan kors, ingen fred og enhet i hem och församling. Utan kors i kärleken, blir det bara en mänsklig kärlek, som inte kan mäta sig med den kärlek som strömmar in i våra hjärtan genom den helige Ande, och som tror, hoppas och tål allt. På så sätt kan vi ta fram varje dygd. Om inte korset får skilja det ädla från det oädla, får köttet leva. Det blir inte död över jagets krav.

Egenrättfärdighet följer då med rättfärdighet och människotankar förenade med jordisk, oandlig och demonisk vishet här nedifrån följer då med visheten (Jak 3;15). Äregirighet och självhävdande följer med barmhärtighetsgärningar. Det blir ett sken av gudsfruktan utan kraft, istället för äkta gudsfruktan. Yttre fromhet och hyckleri som Gud hatar, istället för den ädla och fina ödmjukheten som ger rik nåd från Gud.

Allt kan se så fint ut i det yttre, men Jesus säger i Luk 12:1: “Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!”

Allt blir orent om inte dygderna strömmar ut från ett rent hjärta.

Vi är korsfästa för världen och världen för oss genom korset (Gal 6:14).

Vid korsets separation blir bara det verkliga, sanna och rena kvar för Gud och för hans ära.

Korsets ord är verkligen en Guds kraft till frälsning för alla som tror.


Första publicering av denna artikel var i BCCs norska tidsskrift “Skjulte Skatter” i oktober 1986.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.