Korsets ord: praktisk kristendom

Korsets ord: praktisk kristendom

Ett otroligt rikt liv som kan levas av vem som helst, vart som helst och när som helst. Om du vill.

Ordet "kristen" betyder" en som följer Kristus", och i Luk. 9:23-24 berättar Jesus själv vad det betyder: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." Detta är själva essensen i kristendomen, och det gäller för alla äkta kristna, oavsett ålder, kön, personlighet, bakgrund eller omständighet.

Jesus visste vad han talade om

Vi kan följa Jesus i detta just för att det är det han själv gjorde, medan han var på jorden. Som människa hade även han ärvt ett "kött" med syndiga tendenser. (Hebr. 2:14). Han blev frestad för att han hade lustar i sitt kött. (Jak. 1:12-15). Men han syndade aldrig, tack vare att han förnekade sig själv (det vill säga sina egna lustar). (Hebr. 4:15).

Det är helt tydligt att Jesus kände till människans tillstånd, inte bara i teorin, utan av egen erfarenhet. Han använder praktiska exempel som visar att han visste hur det var att bli frestad: till missunnsamhet, irritation, begär, dom, ångest, stolthet, hyckleri, osv. Men varje dag i hela sitt liv använde Jesus "korset". Detta var platsen där lustarna i hans kött förnekades, och mötte sin död. I praktiken betydde detta att han, med den styrka Gud gav honom, sa nej till köttets krav och höll ut tills han segrade, alltså tills synden han frestades till dog ut. Detta innebar att han måste lida i sitt kött och ropa på hjälp till Gud, men det innebar också att han aldrig syndade. (2 Petr. 4:1, Hebr. 2:14, Hebr. 5:7).

Vi upphör faktiskt med att synda!

"Korsets ord" är extremt praktiskt. Det kan användas i vardagen, av vem som helst, oavsett ålder, kön, personlighet, bakgrund eller omständighet. Det kan användas i alla situationer, mot vilken frestelse som helst. När vi tar upp vårt kors varje dag, ger vi inte efter för känslor som vrede, irritation eller missunnsamhet. Vi ger inte efter för frestelser till att vara stolta, onda eller lata. Vi ger inte utrymme till orena tankar. Vi vägrar vara slavar för dålig självkänsla eller modlöshet, som hindrar oss från att göra det goda. Vi blir ordets görare. (Jak. 1:21-22).

Med "korset" dödar vi lustarna i köttet, innan de blir till synd. (Jak. 1:14-15, Kol. 3:5, Gal. 5:24). Paulus säger att ordet om korset är en kraft till frälsning för dem som tror. Att det är Guds visdom. (1 Kor 1:18-25). Vi ser detta praktiserat! Genom att använda korset och den helige Andes kraft, genomgår vi en förvandling.

Istället för att vara bittra och fulla av krav, blir vi till en välsignelse. Istället för att vara oroliga och modlösa, blir vi fulla av tro och handlingskraft. Istället för att vara fördömande och upproriska, lär vi att förlåta och uppbygga. Istället för att orsaka bråk och strid när våra känslor såras eller våra åsikter trotsas, blir vi förebilder i mildhet, godhet och tålamod. Allteftersom våra egna lustar förnekas, får vi del av Kristi dygder.

Fantastiska resultat

Förutom oss själva är det våra nära och kära, som får mest ut av denna förvandling och verkningarna sprider sig därifrån som vågor. Vilken glädje när föräldrar, barn, kollegor och grannar slutar vara hårda och blir milda och tacksamma istället för bittra. Blida istället för griniga. Vilken lättnad när vi slutar vara nedlåtande och istället stöttar de andra. Vilken välsignelse för samhället när lata människor blir flitiga, när rättfärdighet, ärlighet och lojalitet får råda.

Som kristna blir vi förebilder och förkämpar för rättfärdighet, medkänsla och hög moral. Vi är en stad på berget, ett ljus som inte kan döljas. (Matt. 5:14-16). Oavsett vart vi befinner oss, vad vi möter, hur vi känner oss, hur vårt temperament är eller vem vi umgås med, fungerar korsets ord alltid och bär alltid frukt. Det är praktiserad kristendom.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.