Kristendom för ungdom!

Kristendom för ungdom!

Vad kan då kristendomen erbjuda engagerade, livskraftiga och handlingskraftiga ungdomar? Vilka möjligheter finns det för en som gärna vill göra skillnad?

4 min ·

Ungdomstid är blomstertid. Ungdomar är ofta gärna radikala, idealistiska och handlingskraftiga. De flesta av världens revolutioner de senaste årtiondena har i huvudsak drivits av ungdomar i fronten.

Om det ska kämpas för en sak med idealistisk profil är det gärna unga människor som ställer upp. Detta förstod även våra stora diktare när de i sin tid uppmanade till insats och engagemang för mänskliga rättigheter och frihet. Då hänvände de sig inte till de gamla och väletablerade, utan skrev till ungdomen.

Stora mängder av unga människor går i dag runt med planer och önskningar om att uträtta något för mänskligheten. Lösa cancergåtan. Kämpa för miljön. Bekämpa svält och fattigdom. Ta hand om de svaga i samhället. Listan är lång och det lider ingen brist på områden att engagera sig i för dem som gärna vill göra en skillnad. Några få hittar en sak som de kämpar för, starkt engagerade, livet ut. De flesta engagerar sig ett tag, men blir fort desillusionerade eller uppslukade av vuxenlivets vedermödor. Allteftersom åren går besegras idealismen lätt av viljan att göra karriär eller ett behov för pengar och erkännande.

Vad kan då kristendomen erbjuda engagerade, livskraftiga och handlingskraftiga ungdomar?

Vad kan då kristendomen erbjuda engagerade, livskraftiga och handlingskraftiga ungdomar? Vilka möjligheter finns det för en som gärna vill göra skillnad?

En livskraft för dagen idag!

Evangeliet om Jesus, hans liv, hans död och hans uppståndelse, öppnar oanade perspektiv för alla som har ett glödande och helhjärtat engagemang för att uträtta något positivt i världen! Det inviterar till ett liv i tjänst för medmänniskorna, ett liv där varje dag innebär en möjlighet till att ge av sig själv. Det inviterar till att vara med och lindra nöd och ge de behövande hjälp som får dem att jubla av tacksamhet i all evighet. Kan man föreställa sig ett mer meningsfullt och givande liv att engagera sig i?

Kristendom är inte kloka tankar som måste läras och förstås eller frälsningsteorier som måste pluggas. Det handlar heller inte om enastående mänskliga prestationer eller mystiska ritualer. Kristendom är inte en livförsäkring inför en domedag, det är en livskraft för dagen i dag! Kristendom är ett liv där människans personliga utveckling går hand i hand med ett ständigt ökande engagemang för andra. Det är ett liv i växande glädje över att få vara ett verktyg för Guds omsorg och nåd mot människorna.

Detta liv är öppet för alla

Detta liv är inte reserverat för människor med särskilda betyg, utbildning, kulturell bakgrund eller begåvning. Det är öppet för alla. Emellertid finns det en ingångsport som måste passeras. Gud vill ha hela hjärtat. Han vill ha tankarna, framtidsplanerna och engagemanget. Detta vill han inte dela med någon. Får han detta finns det inga gränser för det han vill uträtta i och genom en människa.

Han som har fått hela hjärtat följer noga med och garanterar själv segern.

De som har tagit detta steg märker snabbt att blicken vänds inåt. Människan kommer till korta, eftersom synden snart kommer fram mitt i viljan om att vara till hjälp för andra. Det är då livet blir intressant på riktigt! Då startar krigståget mot egoism, stolthet, avund och alla andra synder som hindrar behovet om att vara till hjälp. Han som har fått hela hjärtat följer noga med och garanterar själv segern. Då dröjer det inte länge innan glädjen börjar genomsyra människan. En djup tacksamhet sprider ut sig i hjärtat, en kärlek till frälsaren som ökar och utvecklas för resten av livet.

Det är inte nödvändigt att resa till fjärran land för att få utlopp för denna längtan. Tvärtom räcker det med att lyfta blicken och se sig omkring. Undrar om det inte finns gott om uppgifter att ta tag i för en som brinner av engagemang, en som gärna vill göra skillnad?

Undrar om inte detta är ett budskap för ungdomar som gärna vill göra  skillnad?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.