Kristi brud

Kristi brud

Kristi brud är kronjuvelen av hans verk och kärlek. Vem är hon?

Vad kan tillfredsställa Jesu hjärta?

Jesus såg inte jämlikhet med Gud som något att hålla fast i. Innan han kom till vår värld lekte han inför Gudsansikte och hans glädje var hos människorna. Det fanns utan tvekan myriader av änglar och riklig skönhet och förundran på andra sidan i evigheten som vi här inte ens kan föreställa oss; men inget av allt det kunde tillfredsställa Jesu hjärta. Hans glädje var hos människorna (Fil 2:5-7; Ordspr 8:22-31).

När Gud skapade allt sa han att det var gott. Först skapade han mannen, Adam, som han placerade i Edens lustgård för att ta hand om den. Man kunde kanske tänka sig att Adam skulle vara trivas där, men så var inte fallet. Gud förstod detta bättre än Adam. "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. [...] Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen  och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben [...]. Revbenet som Herren Gud tog från mannen gjorde han till en kvinna, och förde henne fram inför mannen. Och Adam utbröt: ’Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. [...]’" 1 Mos 2:18-23.

Adam hade känt saknaden länge. Därför utbröt han: Denna är nu ben av mina ben [...]" osv.

Kristi älskade och trofasta brud

Den andre Adam, Jesus Kristus, känner precis likadant. Han längtar efter sin brud som är dyrt köpt. Denna brud hämtas från människobarnen. För att vinna henne lämnade han sin himmelska härlighet och steg ner där hans älskade brud höll till. Och han steg inte bara ner. Han tog på sig samma kött och blod som vi har och blev lik oss i allt. Detta var så att han kunde gå igenom förhänget, som är hans kött, och öppna vägen på vilken hans brud skulle gå för att komma till honom från det förgängliga till det oförgängliga och eviga (Hebr 2:14; Hebr 10:19-20).

Kristus visade trofasthet under sin tid på jorden, och hans önskan är att hans brud också ska vara lika trofast under sin tid i köttet. Det är vägen till att bli ett kött med Kristus. Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen." Ef 5:32. Mannen ska lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Bruden får inte bara från Anden. Hon låter Anden leda henne så att hon ger sig till Gud som ett levande, välbehagligt offer. De blir ett kött (Ef 5;30-32; Rom 12:1).

Få del av gudomlig natur

Vi är födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består (1 Petr 1;23). Vi får näring och växer av detta ord. Vi börjar som ett barn och växer sedan upp till en ren brud för Kristus. Denna rena brud är för Kristus precis som Eva var för Adam. Skillnaden är att detta är ett himmelsk förhållande, medan våra stamföräldrar var jordiska.

En oräknelig skara unga kvinnor (Höga visan 6:7). Detta betyder att det är många som ännu inte har mognat, och därför kan inte Kristus uppvakta dem. Kristi brud är en mogen kvinna vars natur utstrålar gudomlig kärlek. Hon är "kärlekssjuk": "Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av kärlek," ropar hon (Höga visan 2:5).

En brud tänker inte på gåvor eller rika delikatesser. Hon har inte omsorg eller tänker på sig själv längre. Hon ser bara brudgummen! "Min egen vingård vaktade jag inte. Säg mig, du som min själ har kär: Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen?" Höga Visan 1:6-7. Hon anförtror sig inte till vem som helst. Hon är en tillsluten brunn, en förseglad källa. Höga visan 4:12). Hon föredrar att lida i köttet istället för att anförtro sina hemligheter till någon annan än till brudgummen. Hon är vad hon är: symbolen för vad en människa kan uppnå. Genom Guds nåd har hon fått del i gudomlig natur (2 Petr 1:4).

Denna artikel är översatt från norska och publicerades först i tidskriften "Skjulte Skatter med titeln "Bruden" i januari 1912.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.