Kristi Himmelfärds dag

Kristi Himmelfärds dag

Kristi Himmelfärds dag, fyrtio dagar efter den första påskdagen, har firats i kristendomen från dess tidigaste början, och det finns en god grund för det.

Enligt Lukas visade Jesus sig som uppstånden från de döda, och ”Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3).

Kristus är uppstånden!

Det måste ha varit oförglömliga upplevelser för lärjungarna när de kunde höra och se Jesus i hans uppståndna kropp. Det var bevis som ingen kunde bestrida, bevis på att han hade besegrat både synden och Satan, ja, döden själv, helt fullständigt. Precis som för de två lärjungarna som gick tillsammans med Jesus på vägen till Emmaus (Luk 24:13-32), så måste lärjungarnas hjärtan ha bränt av entusiasm och förundran. Han visade sig för dem i den översta salen på den första påskdagen, och en vecka senare fick Thomas känna på Jesu uppståndna kropp, som bar märken efter korsfästelsen – beviset på att han en gång för alla hade dött för synden (Joh 20:19 29).

Det fanns inget tvivel – Jesus Kristus hade stått upp ifrån de döda. Allt han hade profeterat om sig själv var sant. Han hade varit på jorden, som människa med samma natur som oss, i trettiotre år, och han blev frestad på alla sätt som vi. Genom att döda synden och sin egenvilja, segrade han över Satan, som hade makt över döden, och genom sitt kött banade han en väg som vi kan följa efter på. Han hade gett sig själv till Gud som ett offer utan lyte – en fullkommen soning för mänsklighetens synder. Satan kunde inte längre anklaga någon inför Gud, för skulden var betalad (Kol 2:13-14). Dessutom uppmuntrade Jesus lärjungarna att stanna kvar i Jerusalem, eftersom även de väldigt snart skulle få kraft att segra och bli hans vittnen genom Den Helige Ande, som han skulle sända till dem från himlen.

Jesus kommer tillbaka till sin Far i himlen

Men för att kunna göra det var han först tvungen att gå tillbaka till himlen, och inta sin berättigade plats på Faderns högra sida. Detta hände på Oljeberget, en plats i närheten av Betania (Luk 24:50). Det blev ett härligt möte ute i det fria. Med ett löfte om att han inte skulle lämna lärjungarna ensamma, men genom Den Helige Ande, Tröstaren, Hjälparen och Läraren till rättfärdighet, alltid skulle vara hos dem intill tidens slut (Joh 16:7 och Matt 28:18-20), blev Jesus tagen ur deras åsyn: ”(…) han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.”

Om vi hade varit där, så tror jag att vi också hade stått där med ett tyst farväl, med blicken fäst mot himlen där Jesus försvann. Men Gud har ett arbete att göra i oss, så han sände två änglar som skulle ge lärjungarna order att marschera: ”’Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen’. Då vände de tillbaka till Jerusalem (…). Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.” (Apg 1:9-14).

Dessa hundratjugo människor var de första frukterna av kristendomen, och de blev de som lade grunden för Guds tempel på jorden, skapad av levande stenar som följer Jesus på vägen som han banade för oss.

Templet fullbordas

Nu i dessa dagar gör Gud toppstenen till byggnaden färdig, lärjungars om i en enda kropp fogas samman till ett heligt tempel i Herren, med Jesus Kristus själv som hörnsten (Ef 2:14-22). När det här verket är fullbordat kommer uppryckelsen, vår Himmelfärds dag. Då ska de trofasta lärjungarna, som även är en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet, ryckas upp i skyn för att möta honom.

Och när han kommer tillbaka, och åter stiger ned på Oljeberget på sin vita häst, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, han som kallas Trofast och Sann, då ska lärjungarna vara där tillsammans med honom, och tillsammans ska de rensa jorden från all ondska och orättfärdighet (Sak 14:4-5 och Upp 19:11-21).

Ja, Kristi Himmelfärds dag är en dag som är väl värd att fira. Det var en tid då det var en helig dag, och folk kunde gå till kyrkan och tillbe Gud och Jesus, även om de kanske inte helt förstod betydelsen av den. Men Antikristens ande arbetar för att byta ut religiösa högtider med sekulära helgdagar, och sätter sig i sinnet att förändra heliga tider (Dan 7:25), och för många är Kristi Himmelfärds dag bara en vilken som helst annan dag. Måtte så många som möjligt få förståelse för den här dagens speciella betydelse i Guds härliga plan för mänsklighetens frälsning.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.