Kvinnor i Kristus: obegränsade möjligheter

Kvinnor i Kristus: obegränsade möjligheter

Vi är med på att fira kvinnor i dag, och alla dagar!

5 min ·

Den 8:e mars sätter hela världen fokus på kvinnor, och på AktivKristendom är vi med.

Kvinnor i Kristus

Vi har alla känt kvinnor som är förebilder för vad vi kan uppnå när vi ger vårt liv i Guds händer. Kvinnor som visar att ett liv som levs efter Guds ord är ett liv som leder till äkta lycka, glädje, frid och vila. Liv som är rika och intressanta. Liv som har besegrat motgång, utvidgat gränser, fastställt standarder, hanterat smärta och motgång, och som alltid segrar i Kristus. (2 Kor 2:14) Detta är kvinnor i Bibeln, andliga ledare, mödrar, systrar, mor- och farmödrar, mostrar, fastrar, vänner, osv.

Vi är en del av en gemenskap som uppmuntrar och styrker varandra, mitt i livet som vi lever, oavsett våra omständigheter, för att vara sådana kvinnor. Med Guds nåd över vårt liv, är detta något som vi alla kan göra.

Det spelar ingen roll i vilken situation du befinner dig i, om du är en offentlig person, om du är på arbetsplatsen, i umgängeskretsen eller med familjen. Som kristen kvinna är dina möjligheter obegränsade innanför Guds vilja för dig. Det viktigaste är inte att vi får fram våra egna idéer om vad vi vill uppnå, utan att vi finner vad Guds vilja är, och att vi använder all vår energi och tid till att kämpa för att hans vilja sker på jorden som i himlen, genom våra liv. (Matt 6:10)

Sök visheten från ovan.

Det finns många saker att kämpa för, många saker man kan involvera sig i, och många gånger då orättfärdighet ska besegras, antingen i eget personligt liv eller i större skala. Vi behöver vishet för att göra det på rätt sätt. Vi uppnår inte rättfärdighet, om vi bara slår till, säker på vår egen förståelse av vad som är rätt och vad som ska göras. (Jak 1:19-20) Om vi vill uppnå något, måste vi söka visheten från ovan.

"Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig." Jak 3:17.

Varje kvinnas uppgift från Gud är unik. Vi kan kämpa för likställdhet, respekt och rättfärdighet, stå upp mot diskriminering på arbetsplatsen, sträva efter att vara den bästa mamman, eller bara fokusera på att gå vår egen väg i livet. Oavsett vad det är måste vi rannsaka oss själva och se till att det vi gör blir gjort i vishetens ödmjukhet. Inte för att upphöja oss själva, utan för att vi tror att dessa handlingar är det som Gud vill att vi ska utföra.

Vishet är att "finna sitt liv, och förlora det". (Matt 10:39) Med andra ord, att finna våra mänskliga reaktioner och impulser i en specifik situation, impulser som är bundna till synden i köttet, för att sedan avstå från dem för att uppnå Guds vilja istället. Då kan vi börja se situationer på samma sätt som Gud ser dem och inte genom vår mänskliga förståelse. Vi finner visheten som vi behöver genom att söka Gud, istället för att söka vår eget.

"Vishet är bättre än vapen. Men en enda syndare fördärvar mycket gott." Pred 9:18.

"Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Fruktan för Herren ska vara Sions skatt." Jes 33:6.

Kristendom är grundad på Guds ord

Den kristendom som är grundad på Guds ord, och inte på människoskapade idéer och ideologier, är ledaren i äkta likställdhet och är inte diskriminerande. Kristendomen präglas av Kristi egenskaper, Andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trohet, ödmjukhet, självbehärskning. (Gal 5:22-23) Det spelar ingen roll vem du är. Ditt liv blir en förebild i rättfärdighet om du strävar efter att leva ett liv där du gör dessa egenskaper till dina egna. Det finns ingen diskriminering när det gäller vem som kan uppnå detta i sitt eget liv. Och om en kristen har detta som livsstandard, är inte hon eller han diskriminerande, hatisk, stolt, eller en som misshandlar eller undertrycker en annan människa, sig själv inkluderad. Kristendomen ger oss självförtroende (Jag kan göra allt i Kristus!), den ger oss styrka och hjälper oss till att inte bli undertryckta.

Ingen har blivit fullkomlig i dessa dygder, men vi bör kunna säga som Paulus: "Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus." Fil 3:12. Det är målet för en Kristi lärjunge.

Om hela världen skulle hänge sig till äkta kristendom, hade alla världens problem med olikhet, missbruk, diskriminering, hat, osv, löst sig.

Här ligger alltså utmaningen för oss alla! Stå för allt som himlens rike representerar: rättfärdighet, kärlek, respekt, frid, glädje, osv. Var ett ljus i en mörk värld och visa vad Guds kraft kan göra genom människor som gör hans vilja.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.