Lagen – dess syfte och begränsningar

Lagen – dess syfte och begränsningar

Gamla testamentets lag tjänade ett visst syfte och förde med sig välsignelser, men gäller den i Nya testamentet? Hur ska vi se på den i dag?

5 min ·

Gamla testamentet – kunskapen om synd

"Strider då lagen mot Guds löften?  Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro." Gal 3:21,24.

Kunskapen om synd kom genom lagen. Paulus vittnar om att han inte hade känt till synden om det inte vore för lagen, och att synden i högsta grad blev syndig genom lagen (Rom 7:7,13). Det var emellertid just detta djupa erkännande om synd som förde honom till Kristus och uppenbarelsen om att vara korsfäst med Kristus: "Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig." Gal 2:19-20.

En skugga av det som skulle komma

Gamla testamentets lag kunde inte få fram en invändig förvandling i en människas liv. Den kunde bara ta itu med syndens frukt, redan begådda synder, och var maktlös mot syndens rot, begäret i köttet (Rom 8:3) Lagen sa till exempel att vi inte ska begå äktenskapsbrott (syndens frukt), men Jesus sa: "Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna [syndens rot] har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Matt 5:27,28. Detta begär, eller lust, är syndens rot, och att ge efter för det ger frukt (äktenskapsbrott).

Jesus talade om en annan sorts rättfärdighet här, där själva roten till synden fördömdes, inte bara frukten som kom av att ha gett efter för dessa syndiga begär. Gamla testamentets lag sa även: "Du skall inte ha begär […]," men här var lagen maktlös, och varje år var man tvungen att offra för överträdelse av lagen, så att folket kunde få förlåtelse för sina synder.

Nya testamentet – hela Guds vilja!

När Kristus däremot kom till världen, sa han: "Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. […] Då sade jag: ‘Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.'" Hebr 10:5,7. Vidare kan vi läsa: "Sedan säger han: ’Se, jag har kommit för att göra din vilja.’" Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla." Hebr 10:9-10. Här ser vi hur Jesus fastställer Nya testamentet, som är att göra hela Guds vilja! Lagen var endast delar av Guds vilja. En skugga av det som skulle komma, men substansen (kärnan) är av Kristus.

Kristus kom till världen i en kropp lik vår, och genom den helige Andes kraft gav han den kroppen som ett levande offer till Gud, för att utföra hela Guds vilja. Och nu kan alla de som har döpts in i Kristi kropp också, genom samma Ande, ge sina kroppar till att göra hela Guds vilja. De har kraften från Anden till att döda begäret i köttet, precis som Jesus hade. Genom att förneka sig själva och ta sitt kors och följa Jesus, kommer de in i Kristi lidanden som tillintetgör själva roten till synden, och kommer till ett segrande liv och invändig förvandling.

Paulus, klarade inte, trots sina bästa ansträngningar, att hålla Gamla testamentets lag. När han däremot "dog" så att Kristus kunde bli hans liv, uppfylldes lagens syfte i Paulus liv. Lagen är för överträdare, men nu hade överträdaren dött och blivit löst från lagen, eftersom han hade dött bort från det som höll honom fången. Så står han i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (lagen) (Rom 7:6) Nu gällde alltså inte längre lydnad mot lagen, utan lydnad mot Livets Andes lag i Jesus Kristus. Dessa är Jesu och hans apostlars bud som är skrivna i våra hjärtan av den helige Ande.

Jordiska löften – och eviga löften

Gamla testamentet hade jordiska löften. Om Israels folk svor att hålla lagen och offrade rätt offer för sina överträdelser, lovade Gud i sin tur att välsigna dem jordiskt. Alla Guds löften har emellertid sitt Ja och Amen i Kristus. Och alla som är i honom, delar av hans kropp, får ta del i dessa löften. Gud har lovat att ta hand om våra jordiska behov och ge oss de största och dyrbaraste löftensom är att få del av Hans gudomliga natur, så att vi blir Guds barn och arvingar, och Kristi medarvingar. När vi, liksom Paulus, griper tag i dessa löften, räknar vi alla våra lidanden som lätta i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår (Rom 8:16-18).

Detta inlägg finns tillgängligt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.