Lär av myran

Lär av myran

Sysslolöshet skapar lättja, och lättja skapar brist. «Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis.» (Ords 6:6). Först naturlig, sedan andligt.

«Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis.» (Ords 6:6)

Var verksam

Myran bygger sin stack mot solen, och stödjer den i öst- och nordsidan mot ett träd. Detta ger den alla fördelar för att kunna hålla stacken varm. Tidigt på morgonen när solen tittar fram börjar den sin verksamhet. Alla myrans vägar leder till stacken, alla arbetar så mycket de orkar. Om en pinne är för stor för en myra så tar flera tag i samma pinne, och så bär det iväg mot stacken.

Det är välsignat att arbeta både med handen och med anden

Sysslolöshet skapar lättja, och lättja skapar brist. Se på myrorna och lägg märke till deras vägar. Först naturligt, sedan andligt. «Hon har ingen furste över sig, ingen tillsynsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat.» (vers 7 och 8).

Arbeta flitigt

Det är välsignat att arbeta både med handen och med anden. Den fattiges nya land ger riklig gröda. De dåliga jungfrurna tiggde om olja från de kloka. Så går det med alla som är lata. Det slutar med tiggeri. De dåliga jungfrurna hade inte samlat olja i sina kärl. De var lata. Det ska flit till för att samla mat, naturligt sett, och det ska inte mindre flit till för att samla andlig näring. Den latas armod kommer som en väpnad man, som en rövare. Arbetet blir en pest för honom, alldeles oövervinnelig, som en stark man, beväpnad med sköld. Ett förfärligt tillstånd att hamna i!

Tuvan och templet

Är en pinne för tung för din bror, så hugg i och hjälp till att få den framåt

I församlingen går också alla vägar till stacken, det vill säga till det andliga tempel som byggs upp. Vi byggs upp tillsammans med de andra till en Guds boning i anden. Låt allt hos er bli till uppbyggelse. Var verksam för Guds rikes uppbyggelse. Är en pinne för tung för din bror, så hugg i och hjälp till att få den framåt. Alla är inte Ordets tjänare, men alla kan vara Guds tjänare när templet ska byggas. Vi har ingen herre, tillsynsman eller furste, det har inte myran heller, och ändå blir arbetet raskt utfört. Alla bygger lagenligt efter en inre trängtan och drift. Så ska det vara.

«Hur länge skall du ligga, du late? När skall du stiga upp från din sömn? Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så skall fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man.» (vers 9, 10 och 11).

Publicerad för första gången i det norska bladet Skjulte Skatter, juni 1932.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.