Lärjungens kallelse och belöning

Lärjungens kallelse och belöning

Jesus är den främste, men lärjungarna är kallade att bli som Mästaren!

Kallelsen som lärjunge är den största kallelsen en människa kan få under solen, och Mästaren vill ju gärna lära lärjungen allt det han själv kan. Han vill också kunna omforma lärjungen till att bli lik honom själv! Hur kan en sådan kallelse bli vår kallelse?

Vem är Jesus?

Först måste vi förstå vem Jesus är. I kol 1:15-18 står det: "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste."

Vi ser vem Jesus var hos Fadern, och trots det var han villig till att gå ner för att få bröder, sådana som oss, som var slavar under synden. Han ville att vi skulle få ta del av samma liv som han hade hos Fadern, där han lekte på hela jorden och var verksam för honom och hade den största härligheten. (Ordspr 8:30-31) Han är den främste står det.

Han är begynnelsen. Det är alltså inte Paulus eller Petrus som är begynnelsen, utan han som var hos Fadern som är begynnelsen till församlingen.

Tänk på det! Och det han vill, är att vi också ska få ta del av det huvudet har del i, som den främste har del i. Då blir vi också ypperliga; vi får del av samma natur. Bara tänk hur vi är efter köttet, all den synd vi ser där. (Rom 3:9-18; Rom 7:18-20) Trots det vill Gud göra ett sådant verk i oss, att allt det som bara är skrot och grus förvandlas till himmelskt guld och härlighet! Det är helt sagolikt att komma in i en förvandling efter hans bild! Alla vi som tror på detta förvandlas från härlighet till härlighet. (2 Kor 3:18)

Vishetens och uppenbarelsens Ande

Det står även om honom: "I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda." Kol 2:3. Vi får också del av dessa vishetens och kunskapens skatter som finns i huvudet. Det ger oss även en utbildning, så att vi kan vara med och styra tillsammans med honom. Vi ska bli kungar och präster tillsammans med Jesus i Tusenårsriket. (Upp 1:5-6) Vet ni inte att ni ska döma änglar? Vet ni inte att ni ska döma världen? (1 Kor 6:2-3)

Här kan du se lite av vad du får genom Jesus Kristus, och härligheten som finns där! Detta är endast en liten smakbit av det! Så be till Gud om vishetens och uppenbarelsens Ande, så att du kan börja se in i den andliga världen. (Ef 1:17) Då blir du förvandlad efter hans bild och får del av samma vishet och härlighet. Då kommer allt som finns i huvudet till dig, som lärjunge, till hjälp och bruk.


Denna artikel är inspirerad av ett föredrag av Kåre J Smith den 23 november 2017.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.