Låt din tid räknas för i dag och evigheten

Låt din tid räknas för i dag och evigheten

Gud låter oss gå igenom olika tider i våra liv, Hur använder du dessa möjligheter?

"Vad som mer finns att säga om kung David, om hans första tid såväl som om hans sista, det finns skrivet i siaren Samuels krönika, i profeten Natans krönika." 1 Krön 29:29.

David och Israel upplevde olika tider, och det gör vi och församlingen också. När man granskar dessa tider, finner man många saker. Där ligger vårt dolda liv.

David hade en tid som herde, en tid vid hovet hos Saul, en som flykting, en som kung över Juda, en som kung över hela Israel, en som flykting från sin son, osv.

Dessa tider kan man jämföra med jordlager. I dessa jordlager, de olika tidsperioderna, kan vetenskapsmän se hur kulturen var på den tiden. Utifrån det gräver de fram och kan forma sig en bild av människans levnadssätt och utveckling för flera hundra år sedan.

Den ena tiden formar grunden till nästa. Om inte David hade varit herde, hade han aldrig kunnat slå ner Goliat och blivit en del av Sauls hov. Om han inte hade varit trofast under sin tid som landsflykting, hade han aldrig blivit kung över Israel. Om han inte hade varit trofast som kung, hade aldrig hans tron blivit grundfäst för evigt.

Israel gick också igenom olika tider med David som kung med ansvaret. Det var tider med krig, uppror, hungersnöd, pest och fred. Det som gällde Israel, gällde även David. Om man granskar dessa tider, så gräver man fram Davids vishet, hans stora gärningar och hans felsteg. Inget är borta. Det ligger gömt i tidernas jordlager.

"Jordlager" i våra egna liv

Gud låter även oss uppleva olika tider i vårt eget liv. Vi får tider i medgång, välsignelser och ära. Vi får tider med motgångar, förbannelser och vanära. Tider under missförstånd, missunnsamhet och som offer för avund och förtal. Vi har också en tid som barn, ungdom, vuxen och åldrande.

Med dessa tider följer olika svårigheter och frestelser, samt uppgifter och möjligheter. Det är segrar som måste vinnas och möjligheter som måste gripas i en tid, som inte kan vinnas eller gripas i de andra tiderna. Ingenting av det vi gör och inte gör, försvinner. Det ligger gömt i jordlagren. Detta faktum är det få som inser i tid, och de förstår det först efter att tiden har gått ifrån dem. De vaknar upp till för allt de skulle ha gjort och inte gjort, men då är det försent, och jordlagren vittnar mot dem. (Jes 57:12)

Församlingen går också igenom tider. Tider under väckelser och torka, fred och strid, ära och vanära. I dessa jordlager syns vi också. Frågan är om vi förstår tiden som församlingen går igenom, så att vi blir en guldklimp i församlingens jordlager och inte bara en rostig skrotbit.

Man föredrar gärna en tid framför en annan. Man vill bara ha väckelser och fred, inte krig och strid. Det är emellertid inte visheten som får en till att önska något sådant. Både vi och församlingen måste nämligen gå igenom alla dessa tider för att bli prövade och utbildade till att sitta på troner bredvid Jesus. På samma sätt som Jesus blev många till fall och många till uppresning, uppenbarar även dessa tider människornas sinnelag och blir dem till fall eller uppresning.

De flesta vill inte att det grävs i dessa jordlager. De hatar sådana vetenskapsmän. Det är emellertid något man inte kan inte förhindra, utan måste finna sig i. Människorna kan inte hitta allt, men en dag kommer Gud att gräva fram allt som ligger gömt i dessa jordlager, i dessa tider. Därför måste vi vaka och be så att vi kan genomleva dessa tider oklanderligt, och stå fläckfria efter att ha övervunnit allt. (Ef 6:13, 1 Petr 1:6-7)

"Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid." 2 Petr 3:14.


Detta är en redigerad version av en artikel som först blev publicerad i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i mars 1940.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.