Levande tro: Bli en ny skapelse!

Levande tro: Bli en ny skapelse!

Genom levande tro på Gud är det möjligt att inte låta sig plågas av det som har varit.

"Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. […] Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov." Jes 43: 18-19,21.

Från död till liv

Många människor kommer inte helt lös från det förflutna. Djävulen, mörkrets furste, som även bär det hemska namnet "Våra bröders anklagare" (Upp 12:10), försöker alltid att fästa vår blick på det som kan få fram modlöshet och till och med förtvivlan. Om vi emellertid har bett Jesus om förlåtelse för vår synd, och gjort upp med människor när det gäller det som plågar vårt samvete, kan vi för evigt vända ryggen till mörkrets makt. Kristus har friköpt oss med sitt dyra blod från alla synder, stora som små.

Det som Jesus har kastat i glömskans hav, kommer djävulen att försöka dra fram, men vi kan stå emot honom, fasta i tron, så flyr han bort från oss (Jak 4:7). Vi har för evigt gått från mörkret till ljuset genom tron, från död till liv och från Satans makt till Gud.

En framtid i ljuset och livet

I denna befrielse från synden har vi gått in i Guds tjänst. Vi har då frukt till helgelse och som utgång ett evigt liv (Rom 6:22). I befrielsen från synden kan allt det nya och goda spira fram, och endast då får vi uppleva det. Där man tidigare levde ett liv i öknen, blir det nu fruktbar mark med levande vattenströmmar. Vi ska i sanning få uppleva det till glädje och lycka för oss själv och andra. Vi utbildas till att kunna förkunna Herrens lov! Måtte hela vårt intresse och våra tankar vara riktade mot det nya.

I Kristus ligger det en härlig framtid för oss i ljuset och livet, i vila, tacksamhet, glädje och frid.

Paulus skriver i Fil 3:13-14: "[…] men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus." Paulus hade segerpriset som mål, och den härlighet som ligger i detta segerpris är obeskrivlig (1 Kor 2:9). Paulus förmanar de unga: "Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta." 2 Tim 2:22.

Måtte inte något från det gamla livet vara ett hinder eller en plåga för oss. "Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit." 2 Kor 5:17. Allt det nya ligger i Kristi dygder, och ska det inte spira fram som aldrig tidigare? Då välsignas vi med glädje, frid och ett levande hopp för oss, avsett hur mycket oro och bekymmer som omringar oss. Hela himlen är på vår sida!

"Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn." Upp 3:12-13; Upp 21:2.

Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades under titeln "Det gamle – Det nye" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i januari 1984.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.