Liv är verksamhet, både här och för evigt

Liv är verksamhet, både här och för evigt

Tiden är kort, och vi placeras i evigheten efter vår verksamhet i tron här på jorden.

Om vi har fått det eviga livet inom oss, har vi även kommit in i en evig och härlig verksamhet. Vi har all orsak till att glädja oss i hoppet om allt det härliga och intressanta vi ska få vara med på i evigheten.

Evigheten: De levandes rike

De gudfruktiga, de som lever och tror på honom, ska aldrig någonsin dö, säger Jesus. (Joh 11:25-26) De ska inte ner i dödsriket tillsammans med de döda, utan in i livsriket tillsammans med Kristus och alla de levande, förhärligade personerna. Gud anser inte ens det han har skapat som tillräckligt bra för sina heliga. Han ska skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. (2 Petr 3:13; Upp 21:1)

"De ska vara min dyrbara egendom, säger Herren Sebaot, den dag jag utför mitt verk.  Jag ska förbarma mig över dem så som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom." Mal 3:17-18.

Tänk vilken verksamhet och härlighet det blir i allt det nya Gud ska skapa! "Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom." 1 Kor 2:9.

De som segrar, som han segrade, ska sitta med honom på hans tron. (Upp 3:21) Ut från denna tron blir det en enorm verksamhet i all evighet. Här är det varelser med hjul som far fram och tillbaka som blixtrar dit Anden vill gå.  (Hes 1; Upp 4) Här brinner sju facklor, som är Guds sju andar, och det går blixtrar, åska och röster ut från tronen.

Guds verksamhet på jorden i dag: en väldig kamp

Guds verksamhet går nu först och främst ut på att förbereda en brud till sin Son, Jesus Kristus, och få frälst så många som möjligt från syndens och Satans makt. Hans änglar deltar också i denna verksamhet. "Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?" Hebr 1:14. Satans makt ska krossas, och alla Kristi fiender ska samlas till en fotpall för hans fötter. (Hebr 1:13) De ogudliga är då för evigt färdiga med sitt, och de gudfruktiga börjar som aldrig förr.

Antikrist, den laglösa, uppenbaras efter Satans kraftiga verksamhet, med all lögnens makt, tecken och under. (2 Tess 2:9) Denna verksamhet upplever vi i dag som aldrig förr. Mot denna verksamhet leder Kristus en väldig kamp och verksamhet i sanningens Ande. Om vi inte är med i verksamheten nu, i allt det goda och mot det onda, så blir vi heller inte med i den kommande verksamheten. Gud placerar inte andliga "latmaskar" på sin härlighetstron.

Paulus tackade oupphörligt för tessalonikernas verksamhet i tron och arbete i kärleken. (1 Tess 1:3) ju mer vi får del av äkta gudomligt liv, ju större blir verksamheten i det goda, för liv är verksamhet. Om vi villar bort oss från livets väg, hamnar vi i de dödas församling istället för i den levande Gudens församling, där det finns andligt liv, växt och framgång.

Dom efter det vi har gjort

"Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont." 2 Kor 5:10.

"Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar." Upp 22:12.

Tiden är kort, och vi placeras i evigheten efter vår verksamhet i tron. Därför ska vi samlas och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. (Hebr 10:25)

Petrus förmanar oss till att vinnlägga oss om att i tro visa dygd och, som ett konungsligt prästerskap, förkunna Kristi dygder. (1 Petr 2:9: 2 Petr 1:5)

Låt oss ta apostlarnas förmaningar till hjärtat, så att det blir en levande och kraftfull verksamhet i allt det goda! Kristus kommer snart, och han belönar rikligt!

Artikeln publicerades i april 1965, i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" under titeln "Liv i virksomhet".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.