Mahatma Gandhis möte med ”kristendom”

Mahatma Gandhis möte med ”kristendom”

I sitt sökande efter sanningen kom Mahatma Gandhi även i kontakt med kristna människor. Men fick han se äkta kristendom?

I sitt sökande efter sanningen kom Mahatma Gandhi även i kontakt med kristna människor. Men fick han se äkta kristendom?

Mahatma Gandhi är känd i historieböckerna som mannen som stod i spetsen för Indiens frihetskamp från den brittiska kolonimakten, något som dessutom ledde till Indiens självständighet. Mindre känt är kanske denne mannens livslånga sökande efter sanningen. I sina skrifter är det särkilt tre dygder som han letar efter, nämligen sanningen, kärleken och renheten (Satya, Ahimsa och Bramacharya).
Gandhi växte upp med den hinduiska religionen och den höll han sig till genom hela sitt liv. Han spenderade dock många år i England och Sydafrika i samband med sin juridiska utbildning och sitt arbete som advokat. I dessa länder, särskilt i Sydafrika, mötte han många troende kristna människar som han samtalade med. Med en uppriktig och sanningssökande inställning lyssnade han på dessa människor utan fördomar och läste även många böcker om den kristna religionen som han fick tillgång till.

Söka frihet från synden

I sin självbiografi berättar han:
"Under ett samvar med några kristna vänner kom en av dem med ett utlåtande som jag absolut inte var beredd på."

Dessa ord bidrog absolut inte till att övertyga mig

Ni ser inte skönheten med vår religion. Efter det Ni säger låter det som att Ni hela tiden dväljer över Era missgärningar, att Ni ångrar dem och försöker sona dem. Men när Ni syndar och ångrar och syndar igen, hur tror Ni då att Ni kan bli förlöst? Ni får aldirg fred. Ni medger att vi alla är syndare. Men se nu på hur fullkomlig vår tro är. Våra egna försök att förbättra oss och sona är helt förgäves. Hur kan vi bära bördan av våra synder? Vi kan inte göra annat än att låta Jesus bära dem för oss. Endast han är fri från synd och Guds son. Hans löfte till oss är att den som tror på honom ska få evigt liv. Det är Guds oändliga godhet. Våra egna synder binder oss inte, för vi tror att Jesus har sonat dem för oss. Vi är nödgade att synda. Det är omöjligt att leva syndfri i den här världen. Därför var Jesus tvungen att lida och sona för människornas synder. Endast den som tror att han har förlöst oss vinner evigt liv. Tänk vilket liv fullt av oro Ni lever och vilket löfte om frid som vi har fått.

Dessa ord bidrog absolut inte till att övertyga mig. Jag svarade helt enkelt:
– Om detta är kristendom blir jag inte övertygad. Jag söker inte efter förlösning från konsekvenserna av min synd. Jag söker efter att bli förlöst från själva synden, eller rättare sagt, från själva syndens tanke. Innan jag har nått dit är jag nöjd med att leva utan vila

Om denna person skriver Gandhi vidare: ”Och han visade sig stå för sina ord. Han syndade med öppna ögon och visade mig att han inte var det minsta bekymrad över tanken på det.”

(citat från «An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth», av M. K. Gandhi, 1927-29).

Gandhi hörde som ung av sina «kristna vänner» var inte äkta kristendom

Samvete istället för kristendom

Det blev aldrig någon konvertering till kristendom för Gandhi. Istället valde han precis som Sokrates att lyssna på den ”inre rösten”. Han fick en politisk karriär och skriver att hans religion var att tjäna människorna.

Det Gandhi hörde som ung av sina ”kristna vänner” var inte äkta kristendom. Det var inte evangeliet i sina fulla betydelse. Paulus skriver däremot om äkta kristendom i Rom 6, 11–12: Så skall också ni se på er själva: ni är döda för synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Det står om Jesus att han är "frestad i allt liksom vi, men utan synd", som visar att det är helt möjligt för en människa att vinna seger över synden. Vi uppmuntras att komma till honom för att få hjälp och nåd till att kunna vinna precis samma seger. Hebr. 4,15-16.

Är du intresserad av att komma i kontakt med människor som kan vittna om att det kristna evangeliet har fört dem till förlösning från syndens makt – till förlösning från själva syndens tanke? På dessa sidor kan du läsa med om seger över synd och äkta kristendom. På länken nedanför har du även möjlighet till att ta kontakt med oss

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.