Människans fria vilja

Människans fria vilja

När Gud skapade människan, gav han henne något väldigt värdefullt: Människan fick en fri vilja, så att hon själv kunde välja.

När Gud skapade människan, gav han henne något väldigt värdefullt: Människan fick en fri vilja, så att hon själv kunde välja.

Människan valde att använda sin fria vilja till att lyssna på Satan, vilket resulterade i syndafallet. Genom Jesus Kristus banades vägen till frälsning med samma fria vilja.

Man skördar det man sår

Gud, som har all makt och all visdom, har gett alla människor en fri vilja som han respekterar inom sina lagar. Fri vilja betyder inte att man kan göra vad som helst utan konsekvenser, vi är ju ansvariga för våra val. Vad vi sår är frivilligt, men skörden av det är inte frivillig.

"(…) det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." (Gal 6:7-8).

Respektera andras fria vilja

På samma sätt som Gud respekterar vår vilja, ska vi respektera andras fria vilja. Innebär det att vi inte har ansvar för varandra? Naturligtvis har vi det. När till exempel barnen är små kan inte föräldrarna bara tänka: "Barnen har en fri vilja. Allt de gör måste vara frivilligt."

Föräldrarna har ju ett ansvar när det handlar om barnets uppfostran. Men ju äldre barnet blir, desto mer måste det finnas en sund balans mellan barnets fria vilja och ansvaret för barnets uppfostran. Här finns det mycket att lära sig. Att man till exempel inte härskar över dem, retar dem eller gör dem till en kopia av sig själv. Nej, vi ska vara förebilder för barnen, bära dem i våra hjärtan och be för dem! Ha kontakt med dem och ge dem en grundläggande förståelse istället för att sätta upp en massa regler.

Paulus som exempel

Detta gäller även när vi umgås med andra. Paulus sätt att behandla Filemon när det gällde slaven Onesimus, som omvände sig i Rom, är ett väldigt lärorikt exempel, Filemon 1:8-9: "Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull." Och vidare i vers 14: "Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något, för att det goda som du gör inte skall ske av tvång utan av fri vilja."

Frivillighet i arbetet

Även när det gäller att tjäna och ge i församlingen är respekten för varandras fria vilja en väldigt viktig utgångspunkt, så att visdomen kan lära oss de ädla lagarna om hur man umgås med varandra: att aldrig härska över, anklaga eller kräva något av andra, utan bära varandra i hjärtat och be för, uppmuntra och förmana varandra.

Tanken är ju att så många som möjligt, först och främst personligen, kommer in i Guds vilja med hela sin egna vilja. Efter det leder kärleken till Kristus oss in i frihetens fullkomna lag. Då vill vi tjäna och välsigna våra medmänniskor frivilligt, av hjärtat och med glädje.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.