Maria: Liten i sig själv men sedd av Gud

Maria: Liten i sig själv men sedd av Gud

Hon var en vanlig, ung kvinna från Nasaret, men blev mor till självaste Jesus! Varför just hon?

5 min ·

Maria måste ha varit en väldigt speciell, ung kvinna. Hon blev utvald till att bära fram självaste Jesus Kristus, Guds egen Son. Hon kan inte ha varit vem som helst. Vem var jungfru Maria?

Maria hade inte höga tankar om sig själv, men hon trodde fullt och fast på Guds styrning i sitt liv, även när det såg osannolikt ut. Vi kan verkligen lära oss något om tro och ödmjukhet av Maria.

En helt vanlig kvinna från Nasaret

Den unga, judiska, flickan levde ett ganska vanligt liv i Nasaret, en liten by i Galileen. Men en dag kom en ängel till henne och sa: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud." (Luk 1:30) Hon var utvald bland alla världens kvinnor till att föda Guds Son! Hon skulle ge honom namnet Jesus. Ängeln förklarade att den heliga Anden skulle komma över henne och att hon på det sättet skulle bli mor till Jesus Kristus, Guds egen Son.

Oavsett hur osannolikt det låter enligt mänskliga tankegångar så svarade Maria frimodigt tillbaka: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." (Lukas 1:38) Hon var full av tro och tillit till Gud!

"Ske med mig som du har sagt!"

Vi kommer alla till stunder som ifrågasätter vår tro. Kanske vi är i en situation där det är helt naturligt att bekymra sig och bli orolig för något. Då är frågan om jag verkligen tror på Guds fullkomna styrning, släpper alla bekymrande tankar och griper tag i de ord som säger "Gör er inga bekymmer för något" (Fil 4:6). Då kan vi på vårt sätt och i vår tid svara: ”Jag är Herrens tjänare. Må det ske med mig som du har sagt. Ta vara på mig så som du har lovat. Nu lägger jag alla mina bekymmer över på dig och väljer att tro."

Det finns många sätt som vi kan visa vår tro på i den vanliga vardagen. När vi blir påminda om att ge något, även om vi inte har så mycket, så kan vi genast välja att tro på det som står i Lukas 6:38: "Ge, och ni skall få." När vi helst vill göra det bekvämt för oss själva, men Gud stilla talar i våra hjärtan om tex. den där familjen som verkligen kan behöva hjälp, kan vi i tro hålla fast vid det som står: "Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt." (Ordsp 11:25)

Vad händer då, när vi väljer att tro på Guds ord, och gör efter det han verkar i oss? Då upplever vi att Gud är sann! Han står fast vid sitt ord, precis som Maria blev gravid exakt så som ängeln hade berättat för henne.

Maria upphöjde Gud, inte sig själv

Maria hade ett väldigt ädelt sinnelag. Hon trodde fullt och fast på Gud, men var liten i sina egna ögon. Efter att ängeln hade lämnat henne lovprisade hon Gud som hade sett hennes ringhet och betrott henne med den stora uppgiften (Luk 1:46).

"Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom." (Luk 1:46-50)

Maria visar oss att de som är små och fattiga i sina egna ögon är värdefulla för Gud och att han bryr sig om dem. Han ser bara efter tro! Maria var varken drottning eller av hög rang, men ändå valde Gud henne. Genom sitt liv hade hon visat att hon aktat Gud över allt och sig själv för ingenting. Sådana vill Gud gärna använda! Han såg Marias ödmjuka inställning och hon blev mor till Jesus. Hon hade det rätta sinnelaget.

En tro som kan bli vår

Detta är sagt om jungfru Maria:
"Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse."
(Luk 1:45)

Den här versen kan också vara till glädje för oss. Tänk att kunna sätta in vårt eget namn där. Det kan bli sant! Men då måste vi testas och provas och vara trofasta mot Guds röst i våra dagliga liv. Det är där trons grundmur läggs. Så låt oss tro på Gud, och bara på Honom, och lägga vår egen starka vilja, våra åsikter och vårt förnuft åt sidan. Då kan Gud använda oss.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.