Maria och Marta: Att prioritera rätt

Maria och Marta: Att prioritera rätt

Är jag en Maria eller en Marta när det gäller mitt förhållande till Jesus?

6 min ·

Detta är historien om två systrar.

Maria och Marta var nära vänner med Jesus och tillhörde även hans anhängare. Flera gånger hade de, tillsammans med sin bror Lasarus, Jesus på besök i sitt hem. Vid ett av dessa tillfällen valde de att handla på två helt olika sätt. Jesus reaktion på deras val kan vi lära av än i dag. Låt oss se lite på historien (Luk 10:38-42):

Marta är orolig

Marta sprang runt, serverade och gjorde sitt bästa för att göra det gott för deras älskade gäst. Vart var Maria när Marta behövde hjälp? Hon valde att sitta vid Jesu fötter och lyssna när han talade.

Det är ganska lätt att föreställa sig hur Marta kände sig. Irriterad, frustrerad, arg. Varför skulle hon göra allt arbete? Var det inte mer än rätt att Maria skulle hjälpa till? Marta tyckte faktiskt att hon hade så rätt att vara arg, att hon gick och talade med Jesus om det: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."

Istället för att stötta hennes krav, förebrådde Jesus henne!  "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

Det måste ha känts som ett slag i ansiktet för Marta. Hon gjorde ju bara allt hon kunde för att vara gästfri och göra gott, medan Maria bara satt där. Så var det Mariasom gjorde det rätta?

Låter det bekant?

Prioritera rätt

Det kan vara så lätt för oss att trassla in oss i allt som måste göras och uppnås, att vi glömmer det som är viktigast. Är det inte möjligt att vi kan bli för upptagna av livets bekymmer? Jesus gör det ännu tydligare i liknelsen om såkornen: "Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt." Matt 13:22.

Det högsta prioriteten i våra liv måste vara den goda delen, som Maria valde: Att lära av Jesus, så att vi kan bli som honom. Det är en kärlek och hängivenhet till honom som gör allt annat mindre viktigt. Det är att söka rikedom, visdom och kunskap av honom. Hur kan vi annars följa honom om vi inte gör detta? Hur kan vi annars vara hans lärjungar? En lärjunge lär av Mästaren.

Detta är emellertid inte en ursäkt till att vara lat och inte ta ansvar för något. Det är en helt annan fälla. Vi ska vara Ordets görare, och inte bara dess hörare! (Jak 1:22) Men det vi gör måste ledas av Anden, vars röst vi lär oss att höra genom att välja den goda delen. Det ligger ingen välsignelse i att leva vårt eget liv baserat på vår mänskliga förståelse av det som är viktigt. Maria förstod att hon behövde lära mer av sin Mästare och att söka det som har evigt värde. När vi gör det kan vi vara till välsignelse, eftersom allt då drivs fram av Anden. Kärlek får oss att lyssna, lära och hålla hans bud. (1 Joh 5:3)

"Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig." Joh 10:27.

Ge akt på dig själv

Vi kan vara nära att själva gå i samma fälla som Marta gjorde. Vi kan vara så oroliga av det vi uppfattar som negativt uppförande hos andra, och bli så egenrättfärdiga i våra goda gärningar att vi börjar döma andra för att de inte gör som vi gör. Det är Satan som står bakom sådana tankar. Han viskar lögner och anklagelser, och försöker skapa så många konflikter han bara kan. Hans mål är att leda folk så långt bort från "den goda delen" som bara möjligt. Föra dem bort från Jesus. Att lyssna på honom och hålla med honom leder till all möjlig oro, plåga och bekymmer. Vi måste smälla igen dörren mot hans svek!

"Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig." står det i 1 Tim 4:16. Endast det kan hjälpa oss i livet. Martas fel var inte att hon tjänade och gjorde gott. Det var att hon mitt i arbetet hade krav mot Maria och kritiserade henne, istället för att själv göra det Jesus lär! Om vi lever inför Guds ansikte, har vi ingen orsak till att se på vad andra gör, och känna att vi har rätt till att döma. Vi lever i lydnad mot Andens maningar i våra egna liv. Vad andra gör har vi inte något med att göra. Vi vet inte hur han leder dem.

Låt oss häva oss över allt oväsen och alla sysslor i denna värld och söka det som har evigt värde. Låt oss finna samhörigheten med Mästaren och med dem som följer honom, som Maria gjorde, så att vi kan lära av och bli som honom. Genom Guds ord, samhörighet och bön blir vi rika i vår ande, och Gud ger oss allt vi behöver i överflöd.

"För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." Fil 4:8.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.