Måste jag gå på möten för att vara kristen?

Måste jag gå på möten för att vara kristen?

Att vara kristen innebär att följa Kristus. Måste jag verkligen gå på möten för att göra det?

Kristen. Slå upp ordet så ser du förmodligen att “en person som går på möten” inte är en av de rätta definitionerna av ordet. Att vara kristen betyder i grund och botten att vara en som följer Kristus. Och vad innebär det att följa Kristus? Det enda sättet att hitta den rätta betydelsen är att läsa i Bibeln.

“Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” Matt 16:24

“Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.” (1 Pet 2:21-22)

Att vara kristen betyder att jag vandrar på den väg där jag segrar över den synd som jag frestas av.

Det finns många verser som säger samma sak. Att vara en äkta efterföljare av Kristus handlar om det som händer invändigt. Jesus var en människa som vi, men utan att synda en enda gång. Tack vare det gjorde han det möjligt för oss att också segra över synden. Att vara kristen betyder att jag vandrar på den väg där jag segrar över den synd som jag frestas av. Yttre former och seder, fasaden vi visar andra människor eller ett medlemskap i en viss församling är inte det som definierar oss som kristen.

Då kan man fråga sig om det överhuvudtaget är nödvändigt att gå på möten i en församling? Kan jag inte bara vara kristen och följa honom själv, så länge jag har Guds ord som visar mig Jesu liv?

Kristi kropp

Teoretiskt sett kan detta låta möjligt, men aposteln Paulus beskriver oss som en enda stor kropp för att förklara att vi behöver varandra för att göra framsteg.

“Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del." Ef 4:16

Här ser vi att alla äkta kristna är delar på denna Kristi kropp (v11-12), och att vi behöver varandra för att vi alla ska kunna göra framsteg på vägen som han invigde för oss. Vi kanske inte har samma roll på kroppen, men när jag är trofast i att verkligen följa Kristus och står emot frestelser att synda som jag möter i mitt liv, då ”gör jag min del” Jag får hela kroppen att växa. Därför behöver vi träffas regelbundet och uppbygga och uppmuntra varandra till att stå emot frestelser.

När jag träffar andra medlemmar av Kristi kropp får jag styrka av vetskapen om att det finns många människor som kämpar samma strid i tro precis som jag.

Väl medveten om att Jesus ser till hjärtat och att jag kan få näring från kristen litteratur, så vet jag också att jag, trots detta, behöver den uppmuntran jag får av att gå på möten. Det märker jag extra tydligt när jag inte har möjlighet att gå på möten p g a skola eller arbete. Det är uppfriskande och upplyftande att höra Guds evangelium predikas av Guds trofasta män. Och när jag träffar andra medlemmar av Kristi kropp får jag styrka av vetskapen om att det finns många människor som kämpar samma strid i tro som jag. Att höra dessa människors vittnesbörd om den hjälp de har fått från Guds ord och hur de har segrat, hjälper mig att få mer ljus till att fortsätta efterfölja Kristus på vägen där man segrar över synd.

Detta är det hopp Gud har för oss, som Paulus skriver:

“Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.” Ef 4:14-15

Ett behov, inte en regel

Det finns inga hårda och fasta regler i Bibeln när det gäller att gå på möten. Författaren till Hebreerbrevet skriver emellertid tydligt hur en medlem av Kristi kropp bör ta det.

“Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” (Hebr 10:23-25)

Vi behöver få bekänna vår tro till varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda handlingar.

Vi behöver få bekänna vår tro till varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda handlingar.

Äkta efterföljare av Kristus kommer att märka att de behöver gå på möte för att få hjälp och uppmuntran samt gemenskap med de som arbetar för att uppbygga denna Kristi kropp.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.