Måste jag låta modlösheten påverka mig?

Måste jag låta modlösheten påverka mig?

Satan kommer med hopplösa tankar om att det aldrig kommer att lyckas för oss. Måste vi lyssna på detta?

Jesus ber oss att leva ett rent, obefläckat och syndfritt liv. (Matt 5:48) Men ofta inser vi att det inte är så lätt som vi tror, och Satan kommer med hopplösa tankar om att det aldrig kommer att lyckas för oss.

Så länge du befinner dig på jorden kommer Satan att göra sitt yttersta för att hindra dig från att få seger över synd och ett av hans viktigaste vapnet för detta är modlöshet. Han försöker att påverka ditt tankeliv, berätta för dig att det är omöjligt att få seger över synden och kanske till och med försöka få dig att tro att du inte ens är kallad! Måste du lyssna på detta? Absolut inte!

Den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa

Det kan vara väldigt lätt att låta sig påverkas av modlöshet, särskilt när tankarna som frestar dig till att bli modlös ser ut som sanning. Låt oss säga att du har ljugit. Du har ansträngt dig mycket för att sluta ljuga, men en dag väljer du den enkla vägen och ljuger för att komma ut ur en situation på ett enkelt sätt för dig själv. Kanske har du försovit dig och låtsas som om du har missförstått när du egentligen skulle ha börjat istället för att säga sanningen. Efteråt ångrar du att du inte sa som det var och att du ännu en gång valde att ljuga.

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Då kommer frestaren och säger "Se hur dålig du är. Du som faller och faller i lögn. Hur kan du vara en så förfärlig människa som aldrig kan sluta ljuga? Nej, dig finns det inget hopp för." Han försöker göra dig modlös utan att det finns en enda orsak för dig att bli det. Du har ju fortfarande hoppet! Be till Gud och han förlåter. Därefter måste du lämna det bakom dig och fortsätta med ännu större kraft än tidigare.

I sådana tillfällen är det viktigt att komma ihåg versen i 2 Tim 1:7 "Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." Om du känner dig modlös så står det här, svart på vitt, att det inte är Gud som har gett dig den känslan. Den kommer med andra ord från frestaren och honom behöver du inte lyssna på.

Kom alltid ihåg att Gud aldrig frestar någon! Skulle Gud ge dig sådana fördömande, modlösa tankar om han alltid vill fylla dig med kraftens Ande? Han önskar av hela sitt hjärta att du ska uppnå seger och kommer alltid att ge dig tillräckligt med kraft och styrka till att få seger så länge du själv önskar det. Han älskar ju dig oändligt mycket och vill bara det bästa för dig!
Paulus anda

Paulus anda

De har glömt att Gud har makt att förlåta dem.

"Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus." Fil 3:13-14. Vilken anda Paulus var i! Detta kommer från en man som tidigare hade förföljt och dödat kristna och som därefter omvänt sig av hela hjärtat.

Många har svårt att lämna det förflutna bakom sig. De sitter kanske och klagar och jämrar sig över hur svaga och dåliga de är och glömmer helt och hållet alla möjligheter de har att segra! De har glömt att Gud har makt att förlåta dem. Och då handlar det inte om att bara bli delvis förlåten, utan att man blir det helt och hållet! Inte lita på dina egna erfarenheter, utan fyll dig med tro på Gud! Då måste du självklart ha ställt allt till rätta först. Om du har en sak som hindrar dig från att göra framsteg, måste du ställa till rätta där det behövs. Då kan du lyfta blicken och gå vidare i tro!

Res dig upp och jaga mot målet! Inte låt något hindra dig någonsin igen!

Du vet själv vad dina svagheter är, alltså att du har några saker som du har lättare att falla i. Då måste du skynda dig och be om Guds kraft och nåd till att få seger i nästa situation. För framför dig har du ett hav av möjligheter att ta igen detta. Res dig upp och jaga mot målet! Inte låt något hindra dig någonsin igen! Du ska få seger i varje situation! "Ty allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." 1 Joh 5:4
"Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Ef 6:16. Tro på seger!

Gud vet ju precis vilken sorts människa du är och vilka svagheter du har, men du är oavsett kallad! Han har har full tro på att du kan få seger i alla dina situationer, så om beslutet är fattat kan frestelserna vi hamnar i ses ur en ny synvinkel. Det är inte ett hinder utan en möjlighet!
"Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen." 1 Tim 6:12. Kom in i samma anda som Paulus! Du har ett evigt liv som väntar. Detta är bara en transportetapp, för du kommer att lyckas! Tro på det! Tro på Gud! Han kommer aldrig att svika dig.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.