Mildhet är inte svaghet

Mildhet är inte svaghet

Saktmodighet blir ofte misforstått og svertet, men Jesus sier at vi må lære saktmodighet av ham, og at de saktmodige skal arve jorden …

Mildhet är en härlig dygd som har många goda och välgörande effekter och som har stor betydelse för oss i vår tjänst och i vårt umgänge med andra människor. Tålamodet gör att vi kan hantera alla sorts prövningar och svårigheter på rätt sätt. Mildheten gör att vi kan hittar rätt sätt att utföra vår tjänst och våra gärningar.

Jesus inbjuder oss att komma till honom och lära av honom eftersom, som han själv säger, "Jag är mild och ödmjuk i hjärtat". Matt 11:29. Mildheten hade blivit kött i Jesus. Den hade blivit en del av hans väsen. Om vi flitigt kommer till honom och lär av honom kan samma sak ske med oss. Prisad vare Gud!

Hur mildhet uppenbarar sig

Att förhasta sig i ord och gärning är troligen en av människans mest förekommande svagheter. Man talar och handlar innan man hinner tänka, vilket ofta leder till att man säger och gör saker som man fort ångrar. Saker som skadar både en själv och andra. Om man har det så saknar man mildhet. Mildheten gör att man först tänker efter för att inte förhasta sig. Därmed blir det man säger och gör helt annorlunda sagt och gjort än om man hade handlat impulsivt. Ofta låter man helt enkelt bli att säga eller göra det man hade tänkt. I Jak 1:19 får vi en "pekpinne" på hur mildheten yttrar sig: "Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede."

Vi vet det ja, men låt oss ta det till oss i hjärtat: Snar att höra och sen til att tala! Denna härliga fördel har man om man är mild. Ofta kan man till exempel uppleva att man inte har tid till att höra, vänta och vara tyst tills den andra har talat färdigt under ett samtal. Istället avbryter man och talar ofta i munnen på den andra. Är det att vara snar till att höra? Är det att vara mild? Nej, man gör det för att man saknar mildhet.

Många berättelser i Bibeln visar att Jesus var mild. Ett dyrbart exempel är då fariséerna kom till honom med kvinnan som hade varit otrogen. Joh 8:1-11. Han svarade inte direkt på deras fråga om vad de skulle göra med henne. Istället böjde han sig ned och skrev i sanden. Han var snar till att höra och sen till att tala. När han hade hört Faderns röst däremot talade han med myndighet och hans svar till dem träffade "mitt i prick". En härlig, välgörande effekt av ett milt hjärta.

Handla på rätt sätt i rätt tid.

Som en Herrens tjänare kommer denna dygd extra bra till hands. "En läkande tunga är ett livets träd." Ordspr 15:4. För att höra Guds röst och kunna ha andlig föda att ge måste man vara mild. Vi ska alltid vara beredda att svara var och en som begär att vi förklarar vårt hopp, "men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete". 1 Petr 3:15. Om en människa blir överlistad av synden ska vi hjälpa henne till rätta med mildhet. (Gal 6:1) "[…] och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare." 2 Tim 2:24-25. Mildhet gör att man kan vara tyst, så att man efter Andens verkan kan hjälpa till rätta på rätt sätt och gripa in i rätt tid, så att effekten blir bäst möjlig. Tänk så välsignat att kunna vara tyst och höra vad den andra har att säga när man blir motsagd. Och sedan, när han är färdig, lugnt och stilla säga några ord som ger ljus. "Genom tålamod kan furstar övertalas, en mild tunga kan krossa ben." Ordspr 25:15-16.

Mildheten är en beståndsdel av visheten. Hör vad Jakob så gott och enkelt förklarar för oss: "Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande." Jak 3:13. Mildheten ger värdighet till visheten, och det gör att man lättare blir hörd.

"Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden." Matt 5:5. Ja, de ödmjuka och milda har sannerligen bevisat att de har förtjänat det!


Artikeln publicerades ursprungligen under titeln "Saktmodighet" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i mars 1961.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.