Min älskade, min brudgum, min vän

Min älskade, min brudgum, min vän

Känner du Jesus på detta sätt?

"Brudgum är den som har bruden." Joh 3:29.

Det kan låta underligt att ha Jesus som ens brudgum. Det är helt enkelt ett sätt att illustrera en nära och meningsfull relation till honom. Ett förhållande byggt på tron på Jesus. Ett förhållande som fördjupas mer och mer genom att följa hans förebild i lydnad mot Guds ord. Ett förhållande som leder till att vi förenas med honom förevigt.

Min älskade

"Vi älskar därför att han först har älskat oss." 1 Joh 4:19. På grund av kärlek till dig och mig lämnade Jesus himlens härlighet och skönhet, en plats oberörd av ondska og genomsyrad av Guds dygder: kärlek, frid, renhet och rättvisa. Han kom till jorden i en kropp som kunde känna smärta och bli frestad av allt precis som vi (Hebr 4:15)! Han upplevde situationer som var så fjärran från det trygga, fridfulla hemmet hos sin Far. Jesus tålde stora lidanden och tjänade outtröttligt, utan att ge vika för missmod och bitterhet. Han gjorde det goda utan att tröttna. Han var trofast i varenda frestelse och prövning, och övervann syndens makt. Detta banade en väg för mig, så att jag kan segra över synden i min mänskliga natur och återförenas med min Gud. Kärleken och respekten för Jesus växer när jag tänker på vad han offrade för mig och vad hans liv betyder för mig. Jag vill återgälda hans kärlek genom att följa hans förebild.

Jesus är den jag är beroende av. "Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?" Höga Visan 8:5. Öknen är frestelserna och situationerna som möter en i livet. Frestelser till det jag vet är fel. Frestelser som är bedrövande, eftersom jag bara vill göra det goda. Situationer som jag inte förstår och som testar min tro på Gud. Situationer som tar mig till mina gränser. Jesus förstår vad jag genomgår, och frestelserna jag möter, eftersom han själv blev frestad precis som jag (Hebr 4:15) och lärde sig lydnad i dessa situationer i livet (Hebr 5:8). När jag vänder mig till honom i bön och söker hans vägledning, hjälper han mig att segra och välja det goda. Hans kärlek gör mig stark i livets prövningar.

Min brudgum

Jesus är mitt hjärtas kung. Han är den som jag mest vill behaga. Hans kärlek till mig och förebild på fullkomlig trofasthet har vunnit mitt hjärta. Jag vill lära känna honom bättre genom att läsa i Guds ord, be och följa hans exempel. Jag vill höra hans röst under dagen. Han talar till mig genom uppmuntrande tankar, tillrättavisning och genom att påminna mig om Guds ord. Påminnelser som leder mig till det som är rätt och sant efter Guds vilja.

"[…] eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus." 2 Kor 11:2. Att vara Jesus värdig är den högsta kallelsen. Det kräver att jag skyrsynd och kärlek till världen. "Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen." 1 Joh 2:16. Det krävs en daglig strid, och jag är beroende av Gud för att få hjälp. Jag vill behaga Jesus, min brudgum och det motiverar mig till att välja det goda och avvisa det som är ont. Min vilja till att göra det goda förstärks genom att be om mera kärlek och tro på honom, när en frestelse verkar vara för svår eller ett offer för stort. Ju mer kär Jesus blir för mig, desto mer bleknar materiella fördelar, tidsmässiga förhållanden och ära i jämförelse med att få del i honom.

Min vän

Jesus är min fasta följeslagare och största stöttepelare. Han är min klippa. "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." Hebr 13:8. Jag ber till honom och får frid och förtroende, när mina känslor går upp och ner, och livet ändrar sig runt mig. Jag känner att han är närmast när jag behöver hans hjälp och erkänner att jag är svag, och att jag lätt frestas till att synda. "Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:18. När jag förnekar syndiga tankar och begär, och ger upp min vilja precis som Jesus gjorde när han befann sig på jorden, får jag gemenskap med honom.

Jesus vil dela himlen och sin Far med äkta vänner som har samma längtan efter allt som är gott och rent, och kärlek till alla. Ett förhållande med honom börjar med omvändelse; att invitera Jesus in i ditt hjärta, få förlåtelse för tidigare synder och lägga ditt liv i hans händer. Därefter följer en ny start, genom att ordna allt i eget liv så att det stämmer med Guds bud. Så söker man tro på Jesus och ett liv i seger över synd, och fortsätter i lydnad mot den tron. Hans vänner har en stor belöning i väntan. Vi ska möta vår älskade, vår brudgum och vän på den fullkomliga dagen, för att sedan aldrig någonsin skiljas åt. Som det står i en sång skriven i förväntan på den fantastiska dagen: "Störst av allt som vi får där, möta Jesus Kristus kär. Vilken dag! Vilken dag!" (Från BCCs sångbok "Herrens vägar" #415)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.