Moses: Mannen innan miraklerna

Moses: Mannen innan miraklerna

Hur kom det sig att Moses blev en så stor ledare?

5 min ·

Många har hört historien om hur Moses ledde israeliterna ut ur Egypten, men få har kanske tänkt på hur hans liv såg ut före utvandringen. På samma sätt kan vi längta efter att bli användbara verktyg för Gud, utan att tänka på vad som måste hända i våra egna liv innan det kan ske.

Medan han växte upp som prins i Egypten tyckte Moses alltid om israeliterna. Han längtade efter att kunna göra något för dem. Gud såg att Moses kunde bli en värdefull tjänare men först behövde mycket av hans egen styrka och visdom brytas ned.  Det var avgörande att Guds vilja skedde och att hans namn blev förhärligat, inte Moses.

Insikten om mäniskans värde

Moses blev tvungen att fly från Egypten då han var 40 år. I nästan 40 år efter det var han, en gång en prins i världens främsta civilisation på den tiden, en simpel herde i ett främmande land. All den makt, inflytande, ära och kunskap han en gång uppnått som prins i Egypten blev helt värdelös. (Apg 7:20-35)

Allteftersom började han förstå vem han egentligen var. Psaltaren 90 är en bön av Moses som reflekterade kring detta: "Om morgonen liknar de (människorna) gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar, om aftonen vissnar det och blir torrt." (Psaltaren 90:5-6) Det här var hans uppenbarelse om värdet av mänskligheten och dess kunskap utan Guds vägledning och visdom.

All den makt, inflytande, ära och kunskap han en gång uppnått som prins i Egypten blev helt värdelös.

Han fick också insikt i Guds natur och hans allsmäktighet. "Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud." (Psaltaren 90,1-2)

Dag efter dag skrev Gud ned den här sanningen i Moses hjärta och resultatet blev fenomenalt. Under resten av sitt liv, trots de stora mirakler han utförde med Guds kraft, blev Moses aldrig stor i sina egna ögon. Istället började han söka efter det mest värdefulla på jorden: "Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan." (Psaltaren 90:12)

Ett obrytbart band till Gud knyts

Moses lärde sig, ensam med Gud. Han lärde sig att vakta fårhjorden som var i hans förvar. Han ledde dem, övervakade dem och sökte det som var bäst för dem. Efter Guds röst i sitt hjärta, beskyddade han fåren från alla farliga stigar och farliga djur. Även om han inte visste det då, så förberedde detta honom inför den dag då han inte längre skulle leda får utan alla israels stammar.

Moses lärde sig, som även David sen gjorde då han var herde: "Herren är min herde, mig skall intet fattas."

Det var under den här tiden som Moses knöt ett obrytbart band med Gud och lärde sig att lita på honom utan att tvivla. Moses lärde sig, som även David sen gjorde då han var herde: "Herren är min herde, mig skall intet fattas." (Psaltaren 23:1)

Äntligen kom den dag då Gud såg att Moses var redo för sitt förutbestämda uppdrag. Hans egen styrka hade brutits ned genom åren och han hade blivit den mest ödmjuka och tålmodiga man på jorden. (4 Mos 12:3) Han var nu klokare och starkare än någon annan människa i livet. För han hade blivit en tjänare – en representant – för Gud.

Från och med nu kunde Gud börja tala direkt till Moses om sin vilja. Därmed startade den storslagna berättelsen som fortfarande räknas till en av de största i mänsklighetens historia – israeliternas utvandring ur Egypten. Det var tack vare det starka bandet till Gud som han senare kunde sträcka ut sin hand över Röda havet på Guds befallning. Havet delade sig och Israels folk kunde tryggt korsa det och därmed slippa undan den egyptiska här som förföljde dem.

Gud behöver arbetare

Det finns ett stort behov runt om i världen även idag. Många lever i slaveri under sin egen synd och hittar inte vägen ut. Gud behöver folk som är villiga att genomgå samma utbildning som Moses så att de kan bli herdar och exempel som leder människor till den frihet som finns hos Kristus.

Gud behöver folk som är villiga att genomgå samma utbildning som Moses så att de kan bli herdar och exempel.

Är du uppmärksam på vad Gud försöker lära dig dag efter dag? Är du villig att ödmjuka dig under Guds vilja och vägledning, på bekostnad av dina egna åsikter och mänskliga förståelse? Om det är så kommer också du att knyta ett obrytbart band med Gud. Det var den dolda trofastheten i det dagliga livet; de små tingen i livet som ingen kunde se, som förberedda Moses till att vara ett verktyg i Guds händer. Det var detta ödmjuka och tålmodiga tillstånd som gjorde att Moses kunde lägga sina egna tankar, idéer och sin envishet åt sidan. I deras ställe kunde Guds vilja ske och Gud blev därmed förhärligad.

"Herren är min herde, mig skall intet fattas." (Psaltaren 23:1)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.