«Nådens överväldigande rikedom – till vad?

«Nådens överväldigande rikedom – till vad?

Som syndare kan vi få en överväldigande rikedom av nåd till syndens förlåtelse, men inte bara det: – Överflödande nåd som för oss till ett liv i seger, så att vi kan leva och regera!

3 min ·

Som syndare kan vi få en överväldigande rikedom av nåd till syndens förlåtelse, men inte bara det: – Överflödande nåd som för oss till ett liv i seger, så att vi kan leva och regera!

Paulus skriver i Rom.5,17: … hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Vi kan inte säga att vi lever och regerar om vi blir förnärmade, arga eller otåliga, även om vi har fått syndens förlåtelse. Paulus fortsätter i 6,14: Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. När vi blir förnärmade – även om vi inte vill det – så är det tydligt att synden är herre över oss.

Rättfärdighetsgåvan

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Rom. 6,6-7. Det är vår gamla människa – med ett sinne bundet till begäret i köttet – som är syndens slav.

Djävulen har bara makt över oss genom begäret i vårt kött

Vi läser om rättfärdighetsgåvan som vi fick genom denna nådens rikedom i Hebr. 2,14. Jesus fick del av samma kött som vi och genom döden förintade han den som hade dödens makt, alltså djävulen. Djävulen har bara makt genom begäret i vårt kött. Under sin tid här på jorden dödade han dessa begär och förintade därmed djävulen. Eftersom han fick del av samma kött som vi, har även vi fått denna död – detta är rättfärdighetsgåvan.

Sann nåd

Genom att följa Jesu exempel börjar vi leva ett segrande och förvandlande kristet liv

Ty hans [Jesus] död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Rom. 6,10. Nu kan vi lägga bort vår gamla människa och i frestelsens stund räkna oss som döda från synden och levande för Gud i Kristus Jesus (vers 11). Genom att följa Jesus exempel börjar vi leva ett segrande och förvandlande kristet liv. Nu är det inte längre vi som lever, utan Kristus som lever i oss (Gal. 2,20). Så nu befinner vi oss under nåden och kan döda begären i vårt kött (Kol. 3,5). På detta sätt bär vi med oss Jesu död i vår kropp, så att även Jesu liv kan bli synligt i vår kropp. (2. Kor. 4,10). Vi börjar regera och leva mer och mer genom Jesus Kristus. Detta är Guds sanna nåd. 1. Pet. 5,12.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.