När det att döma är en fundamental del av det kristna livet

När det att döma är en fundamental del av det kristna livet

Ibland gäller inte budet “döm inte”

6 min ·

Budet "döm inte" är känt både bland kristna och andra. Det står centralt i kristendomen, men det är inte allt som Bibeln har att säga om att döma.

Att döma andra

"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er." Matt 7:1-2. Jesus talade dessa starka ord i förbindelse med nästa vers:  "Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?" Matt 7:3. Här avslöjar han vår mänskliga tendens att kritisera andras handlingar och sätt att vara på, istället för att se vår egen "bjälke" eller behov för frälsning. Det är denna sortens dom som han varnar starkt för. Jesus själv kunde personligen vittna: "Jag dömer ingen." Joh 8:15.

Samma syndiga tendenser ligger i vår mänskliga natur och om vi dömer andra istället för att arbeta på vår egen frälsning, så kommer just de synderna få makt i vårt liv.

Bibeln gör det även klart hur oförmögna vi som människor är att döma någon rättfärdigt. "Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt." Rom 2:1 Det kan vara frestande för oss att tänka att vi är bättre än andra eller att trösta oss själva med tanken att vi inte gör lika dåliga saker som andra gör, men om vi tror det, så lurar vi bara oss själva. Samma syndiga tendenser ligger i vår mänskliga natur och om vi dömer andra istället för att arbeta på vår egen frälsning, så kommer just de synderna få makt i vårt liv.

Att döma sig själv

Paulus förklarar hur vi kan bli fria från denna syndiga, mänskliga natur som har bundit hela mänskligheten ända sedan Adams fall. "Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen." 1 Kor 11:31-32. Om vi väljer att sluta döma andra och istället börjar döma oss själva, börjar ett helt nytt liv!
När vi börjar överväga våra egna tankar, ord och handlingar inför Gud, så kommer vi att få uppleva Guds tuktan över våra egna liv. Hans ord och hans Ande lyser upp de dolda tankarna och motiven som inte är rena i hans ögon. Då kommer vi att se att det vi själva tänker, säger och gör är långt ifrån fullkomligt, och att vi behöver hjälp till att bli grundligt frälst från vår egen synd.

På detta sätt slipper vi även undan Gud dom som kommer att drabba hela världen på grund av synd.

När vi tar emot detta ljus har vi något att arbeta med! Vi kan beväpna oss med Guds ord och använda dem som vapen i kampen mot synden som bor i vår mänskliga natur. Det är detta som Johannes menar när han skriver om att "vandra i ljuset" i 1 Joh 1:7:"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." På detta sätt slipper vi även undan Guds dom som kommer att drabba hela världen. Vår synd kan dömas och fördömas nu, så att vi befrias helt från det!

I stånd till att hjälpa andra

När vi fokuserar på att döma oss själva och befrias från vår egen synd, så finns det inte längre någon plats till att döma andra. Vi kan fortfarande bli frestade till dömande tankar, men vi vet att vi måste avvisa dem omedelbart. När vi börjar se djupet av vårt eget behov och brister, känner vi igen oss i Jakobs ord: "Men vem är du, som dömer din nästa?" Jak 4:12.

Sanningen är att vi inte kan hjälpa någon genom att döma dem eller peka på deras fel, men vi kan hjälpa dem genom att döma oss själva och arbeta på vår egen frälsning. "Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig." Timoteus 4:16

Först efter att vi har dömt oss själva och fått tag i vår egen synd, kan vi hjälpa andra med samma Guds ord som har hjälp oss.

När vi är befriade från vår egen synd, är vi även bättre i stånd till att älska och ha omsorg för de andra i vår omgivning. Då kan vi uppfylla Jesu förmaning i Matt 7:5: "Ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga." Först efter att ha dömt och fått tag i vår egen synd, kan vi hjälpa andra med samma Guds ord som har hjälpt oss själva.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.