Om du verkligen tror på Gud, varför syndar du fortfarande?

Om du verkligen tror på Gud, varför syndar du fortfarande?

Frestelser kan verka för stora att motstå. För stora, även för Gud?

Bibeln säger: ”Fly bort från ungdomens onda begär”. Du är ung, så det här budet är speciellt för dig. Men i verkligheten verkar det omöjligt att hålla, frestelsen verkar bara för stor. För stor, även för Gud?

Som alla andra människor föddes du med en natur som har lust att göra sin egen vilja, emot Guds vilja. Bibeln kallar den här naturen för ”köttet”. Om du följer tendenserna i köttet, dina begär, så syndar du. Några gånger känns det som att du inte kan hjälpa det. Dina tankar dras hela tiden åt håll som du vet inte är välbehagliga för Gud: till klagan, kritisering, sexuell omoral, girighet, modfälldhet. Listan fortsätter. Du börjar undra vart Gud är i allt detta, och om han egentligen bryr sig om dig.

Om du följer dina begär, så syndar du. Några gånger känns det som att du inte kan hjälpa det

Jesus blev frestad som vi

Faktiskt, i Guds ord, Bibeln, kan vi läsa om Guds enorma kärlek för oss människor. Vi kan också läsa om hans enorma hat mot synden och dess konsekvenser, så stark var den att han sände Jesus, sin enda son, till världen som en människa för att kunna frälsa oss från synden. Jesus ärvde samma kött som alla andra människor hade, men genom lydnad och trofasthet förnekade och dödade han begären som bodde där, så att han aldrig, inte en endaste gång, syndade.

Vi kan läsa om hur Jesus restes upp från de döda som bevis på hans enorma seger over synden och döden, och att han nu är i himlen med Gud, sin far.

Gud har sänt oss den helige Ande för att leda, hjälpa och styrka oss, så att vi också kan gå i Jesu fotspår

Och så säger Bibeln att Gud har sänt oss den helige Ande för att leda, hjälpa och styrka oss, så att vi också kan gå i Jesu fotspår i våra livsförhållanden. Det står skrivet att alla som gör det, segrar över synden och döden i sina liv, och Jesus skäms inte att kalla dem för sina bröder! En dag kommer han tillbaka i skyarna för att hämta alla sina bröder och systrar så att de kan tillbringa evigheten tillsammans med honom i himlen.

Sättet att ”komma undan” på

Det är Guds plan med oss, men under tiden frestas du fortfarande. Vi går tillbaka till dessa ungdomens begär, frestelsen som ser ut att fullständigt överväldiga dina tankar och din kropp så du känner att du inte klarar stå emot. Orena tankar, modfälldhet, ilska, kritik, fåfänglighet – lustarna visar sina fula trynen i en tillsynes oändlig ström. Det känns som att du inte kan undgå att synda.

Låt oss se vad Bibeln säger: ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” (1 Kor 10:13). Vägen ut är den vägen som Jesus visade oss. När han blev frestad ”(…) ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.” (Heb 5:7).

Har du bett om att fyllas med den helige Ande, så du har kraft att segra fullständigt över lustarna?

Som en kristen, en Jesu efterföljare, är det inte just det du också borde göra? Hur desperat är du efter att bli fri från ungdomens begär? Har du bett om att fyllas med den helige Ande, så du har kraft att segra fullständigt över lustarna?

Den helige Ande visar dig synden i köttet, och den visar dig vad du måste göra: du måste hata begären, du måste stå emot dem och fly från dem. Ditt sinn ska aldrig hålla med, eller ge efter för, lustarna. Så länge du kämpar mot synden som visar sig i frestelsen så har du inte syndat! Bibeln kallar den här strategin som Jesus visade oss för att ”lida till köttet” (i nyare översättningar: ”lida till kroppen”, red. anm.), och det är det enda sättet man kan bli fri ifrån synden på (1 Pet 4:1-3).

Trons lydnad ger resultat

Gud är allsmäktig, och det innebär också att han kan ge dig all kraft du behöver för att bli en segerherre, men du måste vilja det och du måste vara lydig mot honom, vilket innebär att du måste ta upp kampen emot dina lustar. Det kallas för ”trons lydnad”, och det är de här gärningarna, som hör ihop med tron, som gör det hela verkligt. Det betyder att du måste hålla ut. Kampen kan vara lång och hård, men ”(…) allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss (…)” (2 Pet 1:3), och Gud kommer aldrig att svika dig. Tro det! Gör det! Upplev det!

”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?” (Rom 6:1-2).

Om du verkligen tror på Gud, och på hans son Jesus Kristus, varför syndar du fortfarande? Det finns faktiskt ingen anledning att göra det!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.