Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

Vad har Gud för avsikt med mig? Vad är Guds vilja med mitt liv?

2 min ·

Vad har Gud för avsikt med mig? Vad är Guds vilja med mitt liv?

Gud säger: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15). Guds vilja finns i hans ord, hans bud. I det nya förbundet skriver Gud in sitt bud i mitt hjärta och dessa bud har oftast med mitt inre liv, och inte med mina yttre förhållanden, att göra. Därför är lydnad mot Guds ord det allra viktigaste, oavsett om jag är gift eller singel, eller vart jag jobbar och bor.

Vare sig jag jobbar i en snabbmatskedja eller vårdar en person som är allvarligt sjuk, och så blir arg på min kollega, så har jag kommit bort ifrån Guds vilja

Alla har olika begåvningar som gör att de passar för olika yrken och olika livsförhållanden. Oberoende av min situation så möter jag min egen vilja som går emot Guds ord. Gud ser efter människor som älskar honom tillräckligt mycket för att lyda honom istället för att göra sin egen vilja. Det är självklart lätt att vara så upptagen med det man håller på med att man glömmer att lyda Guds bud. Guds ord säger till exempel: ”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.” (Efesierbrevet 4:31). Vare sig jag jobbar i en snabbmatskedja eller vårdar en person som är allvarligt sjuk, och så blir arg på min kollega, så har jag kommit bort ifrån Guds vilja.

Lydnad mot Guds ord är det allra viktigaste

Guds vilja är att jag blir fri från min mänskliga natur, min egen vilja, och följer de bud som han skriver in i mitt hjärta. ”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra (…)” (Efesierbrevet 4:32). Det är inte min naturliga benägenhet att göra det, men Gud har befallt mig att leva så. Guds vilja för mig är ett liv där synden inte har någon makt över mig!

Det är omöjligt att göra Guds vilja i egen kraft, men när hela mitt hjärtas önskan är att lyda hans röst istället för min egen, så är han där och ger mig kraft att utföra hans vilja!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.