Om vi blir frälsta genom tro, vad är då tro?

Om vi blir frälsta genom tro, vad är då tro?

Det är nästan omöjligt att samla trons betydelse i ett nötskal, men några saker är fundamentala för att kunna förstå konceptet.

7 min ·

Vad är tro? Det kan verka som en laddad fråga i och med att man varken kan se eller beröra tro, och i och med att tro betyder olika saker för olika människor! Låt oss ställa frågan mer specifikt. Vad innebär tro för en kristen? Det är nästan omöjligt att samla trons betydelse i ett nötskal, men en del saker är fundamentala för att förstå konceptet.

Tro är att välja att tro

För det första bekänner sig den kristna tron till en oreserverad tro på Bibeln, Guds ord till mänskligheten, sant, prövat och oföränderligt. Tro är också helt och oreserverat förtroende till Gud, till hans kärlek till mig och till hans kraft att hjälpa mig i alla situationer som möter mig i livet. "Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Hebr 11:6.

Tro är ett beslut Jag behöver tro för att bli kristen Jag väljer att tro på Jesus Kristus, att han dog för mina synder, och att mina synder blir förlåtna genom min tro på honom. Löftet är tydligt. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Joh 3:16. Det är tro på en person som frälser en troende själ, inte tro på en speciell filosofi eller särskilda regler.

Alla kristna är eniga om att frälsning är en gåva, inte något man får genom egen ansträngning. "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Ef 2:8-9. Det första och avgörande steget är att erkänna sin egen synd. Jag kan emellertid fortfarande inte frälsa mig själv! "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 6:23. För att få denna gåva måste jag tro på och personligen acceptera Guds gåva till mig i hans Son. Syndernas förlåtelse är en underbar början som ger stor glädje till alla som verkligen tror. Att få syndens börda och skuldkänsla bort från ens samvete är inte en liten sak!

Vad kommer efter?

Jag blir alltså frälst av nåd genom en handling i tro. Jag väljer att tro. Vad händer sen? Behöver jag fortfarande tro? Ja! Om jag vill leva ett liv som är välbehagligt för Frälsaren som jag tror på. Min skuld är kanske borta, men min inneboende synd i min natur kommer fortfarande att orsaka många frestelser. Följande vers från Efesierbrevet, kapitel 2, berättar om Guds tankar för oss eftervår första upplevelse av frälsning. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Gud har alltså något mycket större och mer underbart i tanke för oss efteratt vi trodde på honom för förlåtelse.

Det står även skrivet i Rom 5:10: Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade." Jesu liv var ett liv i handling. "Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande." Jag behöver tro som leder till handling för att frälsas genom hans liv. Paulus kallar det trons lydnad. (Rom 1:5)

Jesus är vår store förelöpare, och upphovsmannen och fulländaren av vår tro. Alla trons hjältar i Gamla Testamentet handlade på grund av sin tro. De gjorde något. Alla trodde och handlade! I tro byggde Noa arken, i tro lydde Abraham, osv. (Hebr 11)

Gå till handling!

Johannes skriver enkelt: "I honom var liv, och livet var människornas ljus. " Joh 1:4. Det är ljuset från Jesu liv som jag måste vandra i, och handla! Om jag verkligen vill lyda Guds goda lagar som finns i hans Ord, kommer jag tämligen fort att hamna i en invändig kamp mot synden som ljuset avslöjar. Detta är trons goda strid!

För att vinna denna strid måste jag tro på en yttre kraft, på den helige Andes kraft, på Jesus som lovade att han kan frälsa mig, och det fullständigt. (Hebr 7:25) Denna pågående frälsning är ett verk av tro. Det har inget att göra med mina känslor, som kan gå upp och ner som en bergodalbana. Gud går till handling när jag tror på honom, och ställer in mig på att lyda, till och med när det går mot mina känslor eller min mänskliga förståelse! Han sänder nåd och hjälp i nödens stund, och all ära för frälsningen som fås tillhör honom!

Tro öppnar dörren till ett segrande liv! Genom tro kan vi verkligen segra som han segrade! "Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" 1 Joh 5:5. Jag tror på hans kraft till att frälsa. Jag tror att jag kan segra över synden och mig själv när jag tar upp mitt kors och förnekar mig själv som Jesus gjorde, eller som Skriften säger, när jag är "korsfäst med Kristus." "[…] och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig."Gal 2:20.

Tro är en dyrbar ägodel! Som vi tidigare nämnde kan man varken se den eller röra vid den. Jesus sa till den tvivlande Tomas: "Saliga är de som tror, fastän de inte ser." Joh 20:29. Petrus skriver även om denna salighet: "Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, trorni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." Resultatet av levande tro kan både ses och beröras! Lärjungarna såg det och rörde vid det i Jesus, och vår kallelse som kristna är att uppnå samma glädjerika och härliga liv, genom tro!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.